olympische spelen

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 DE GESCHIEDENIS VAN DE SPELEN
HOOFDSTUK 2 DE MODERNE SPELEN
HOOFDSTUK 3 DE TRADITIES
HOOFDSTUK 4 DE ZOMER- EN WINTERSPELEN
HOOFDSTUK 5 HET IOC
HOOFDSTUK 6 SPORTKLEDING
HOOFDSTUK 7 PARALYMPICS
HOOFDSTUK 8 DE TOEKOMST
Bronnen

VOORWOORD
Dit jaar waren de zomerspelen in Athene. En ik heb de spelen altijd leuk gevonden. Dus toen de spelen er waren wilde de juf graag weten waarover we een gingen houden. Ik dacht: “ik wil een spreekbeurt over de olympische spelen houden”. Ik dacht dat er ook heel veel over te vinden zou zijn, maar dat viel tegen. Ik vond het een heel interessant onderwerp

HOOFDSTUK 1
DE GESCHIEDENIS VAN DE SPELEN
De Grieken geloofden zo'n 3000 jaar geleden in goden. Ze hadden er een heleboel. De ene god zorgde dat de zon scheen. Een andere dat de wind waaide. En weer een andere dat er genoeg lekkere wijn was. Goden konden volgens de Grieken alles. Ze konden zelfs in dieren veranderen! De baas van al die goden was Zeus. Zeus was dus ontzettend machtig. Daarom wilden alle Grieken dat hij hun aardig vond. Ze wilden niet dat zeus kwaad werd. Er werden daarom vaak feesten ter ere van Zeus gegeven. Die feesten duurden een paar dagen. Elke dag werden er dieren geofferd aan Zeus. Soms wel 100 ossen tegelijk! En er werd veel gezongen en gedanst. In 776 voor Christus waren de eerste Olympische Spelen. De wedstrijden werden in Olympia, een Griekse stad gehouden. De Spelen waren voor Zeus georganiseerd, omdat de mensen wilden dat Griekse steden ophielden met elkaar oorlog te voeren. Alleen Griekse mannen mochten aan de Olympische Spelen meedoen.
In de Griekse oudheid waren alle atleten naakt. Daar zijn twee redenen voor: 1. Vroeger hadden ze altijd lange gewaden aan en daarin kan je je niet goed bewegen en trainingsbroeken hadden ze nog niet dus moest je wel naakt. 2 Zo konden ze goed in de gaten houden of er geen vrouwen meededen! Dat was namelijk verboden. Getrouwde vrouwen mochten niet eens kijken. Als ze in de gaten hadden dat er een vrouw was kon je de doodstraf krijgen. Een keer had een moeder zich als trainer verkleed. Ze wou haar zoon heel graag zien boksen. Toen de zoon won, sprong de vrouw juichend over een hek. Daarbij scheurde ze haar kleren en kon iedereen zien dat ze een vrouw was! En vanaf die dag moesten ook alle trainers in hun blootje lopen. Romeinen werden later ook toegelaten op de Spelen (het was eerst een feest alleen voor Grieken).

Omdat de Spelen voor Griekenland zo belangrijk waren, was als de Spelen waren een wapenstilstand afgekondigd, maar in de eerste en tweede wereldoorlog werd dat niet gedaan en in die jaren waren er ook geen Spelen georganiseerd.
De Spelen duurden eerst maar 1 dag, daarna 5 dagen waarvan 3 dagen de wedstrijden werden gehouden en nu duurt het nog langer. Op de eerste dag liepen de deelnemers door het stadion, langs de beelden van eerdere prijswinnaars, naar het beeld van Zeus. Naast dat beeld stond een rij mensen, waaronder de scheidsrechters. Daar moesten de deelnemers een belofte afleggen waarmee zij beloofden zich goed te gedragen tijdens de Spelen. De dag daarna begonnen de wedstrijden. Op de laatste (dus de 5e) dag werden de prijzen uitgereikt. De prijs was geen medaille, maar dat waren kransen van takken gemaakt die uit de heilige olijfboom die in Olympia stond gemaakt. Dat was nog niet de enige prijs voor de winnaars. Ze hoefden geen belasting te betalen en konden zo zonder te betalen de schouwburg in.
Met de Marathonloop wordt een oude Griekse winnaar herdacht. Nadat Griekenland in 530 voor Christus een overwinning behaalde bij de plaats Marathon, stuurde de Griekse generaal Miltiades een boodschapper naar de mensen in Athene. Nadat de man die 42 kilometer in de hitte over slechte wegen had gerend het goede nieuws had verteld viel hij dood neer.
Meer dan duizend jaar werden in Griekenland de Spelen gehouden. Maar aan alles komt een eind. Dus ook aan de Spelen ter ere van Zeus.
In 393 na Christus verbood de Romeinse Keizer Theodosius I de Spelen. Hij was toen de baas in Griekenland.
Theodosius geloofde niet in Zeus en de andere goden. Die bestonden helemaal niet, volgens hem. Hij geloofde in God en Jezus. Spelen ter ere van Zeus vond hij maaronzin. Dus weg ermee.
Eeuwen later zijn de Olympische Spelen nog steeds niet vergeten. Sommige mensen proberen net zo'n sportfeest te organiseren. Zo rond 1600 organiseerde Robert Dover in Engeland de 'Cotwold Olympic Games'. Veel is daarover niet bekend. Wel is zeker dat op 22 oktober 1850 de 'Much Wenlock Olympian Games' werden gehouden. Ze werden genoemd naar het Engelse plaatsje Much Wenlock. Maar een succes werd het niet.
Ook in Griekenland zelf probeerde men de Spelen weer in te voeren. In 1859 organiseerde de rijke graanhandelaar Zappas in Athene de eerste 'Zappas Olympische Spelen'. Ook in 1870, 1875 en 1889 werden de 'Zappas Spelen' gehouden. Maar veel sporters kwamen er niet en Zappas stopte er mee.

HOOFDSTUK 2
DE MODERNE SPELEN
Toch worden er nu al weer meer dan honderd jaar Olympische Spelen gehouden. Dat komt door één man: baron Pierre de Coubertin. Hij kwam uit Frankrijk en leefde van 1863 tot 1937. Pierre had maar één doel: nieuwe Olympische Spelen. Met deelnemers uit de hele wereld. Dat kwam doordat Pierre de Coubertin de olymische spelen heel leuk vond. Drie redenen:
1. Hij was helemaal gek op verhalen van de oude Spelen.
2. Hij vond dat er veel te weinig gesport werd.
3. Hij wilde dat jongeren uit verschillende landen elkaar beter leerden kennen.
Toen in 1894 De Coubertin 22 landen zo enthousiast had gemaakt met z’n gedachten had gemaakt, werd er besloten dat er in 1896 de eerst moderne Olympische Spelen zouden worden gehouden. Na bijna 1500 jaar waren er eindelijk weer Olympische Spelen! En dat in hun eigen land. Iedereen verwachtte er veel van. Maar erg druk werd het niet. Er deden 285 sporters mee. Uit dertien landen. De sporten die op het programma stonden, waren: atletiek, gewichtheffen, schermen, wielrennen, worstelen, schieten, tennis, turnen en zwemmen. Net als in de Griekse oudheid mochten vrouwen niet meedoen. Maar kijken mochten ze dit keer wel.
In 1920 werd de vlag als eerst gebruikt in Antwerpen. De ontwerper, Coubertin natuurlijk, had 5 aan elkaar gevlochten ringen gekozen als symbool voor de Spelen. Deze vlag bestaat uit 5 ringen.de 5 gekozen kleuren komen overal ter wereld in alle landen vlaggen voor. Later dachten we dat dit de 5 werelddelen waren:blauw= Europa, geel= Azië, zwart = Afrika, rood= Amerika en groen= Oceanië. De ringen staan niet in volgorde zoals de continenten in werkelijkheid liggen. De ringen betekenen dat er een verbond is tussen deze continenten.
De Olympische Spelen worden nu elke 4 jaar gehouden. Elke keer is het in een ander plaats.

HOOFDSTUK 3
TRADITIES TIJDENS DE SPELEN
In 1928 werd in Amsterdam voor het eerst een Olympisch vuur aangestoken.
Het vuur moet de hele Olympische Spelen blijven branden. Sinds 1936 wordt het vuur in Olympia in Griekenland aangestoken. Het dragen van het Olympisch Vuur is altijd al een traditie geweest.
Duizenden hardlopers brengen het vuur naar de plaats waar de Spelen worden gehouden. Iedereen loopt een klein stukje. Soms gaat het vuur ook een stuk per vliegtuig. Bijvoorbeeld als er een zee tussen twee landen ligt.
De Olympische Spelen zijn het belangrijkste sportfestijn van de wereld. Bijna drieduizend jaar geleden waren de Olympische Spelen ook al hartstikke populair. Bij de Olympische spelen komen de sterkste sportmensen bij elkaar. Je hebt de Winter en de Zomerspelen.
Zo'n honderd jaar geleden sliepen de Olympische deelnemers in een hotel. Of gewoon bij mensen in huis. Dat kon ook makkelijk. Het waren er niet zo veel mensen. Maar al snel werden de Spelen steeds groter. In Parijs (1924) was er voor het eerst een Olympisch dorp. Alleen voor de mannen. De vrouwen sliepen in hotels. In 1932 in Los Angeles was er voor het eerst een gemengd dorp. Er was wel een hek. Het stond tussen het vrouwen- en het mannengedeelte. Het was een paar meter hoog.
Tegenwoordig slaapt iedereen door elkaar. En is het Olympisch dorp heel groot. Aan alles is gedacht: restaurants, kerken, ruimtes met computerspelletjes, politiebureaus, bioscopen, winkels en disco's.
De vlag is ook een traditie, tijdens de openingsceremonie komen alle sporters het stadion binnen. De Grieken lopen altijd voorop en de deelnemers uit het gastland achteraan. Een van de deelnemers en een van de juryleden leggen de eed af voor de anderen. De spelen worden afgesloten met het doven van de vlam en het strijken van de vlag. Deze wordt gegeven aan iemand van het land van de volgende spelen.
HOOFDSTUK 4
ZOMER- EN WINTERSPELEN
De Zomerspelen zijn het belangrijkst, die duren 2 weken lang.
Op het programma van de Zomerspelen staan minstens 15 sporten: Atletiek, basketbal, boksen, boogschieten, schoonspringen, gewichtheffen, handbal, hockey, judo, kanoen, paardrijden, roeien, schermen, schieten, voetbal, volleybal, waterpolo, wielrennen, worstelen, zeilen en zwemmen. Deze sporten bestaan weer uit verschillende dingen bijvoorbeeld bij atletiek, dat bestaat uit: hardlopen, hoogspringen en speerwerpen. Alles bij elkaar zijn er 237 onderdelen.
In de atletiek zijn er vier springnummers: het hoogspringen, het polsstokhoogspringen, het verspringen en de hink-stap-sprong De werpnummers vragen een echte krachtsexplosie. Het zijn echte krachtsporten. Toch is hier de techniek ook erg belangrijk. er zijn ook loopsporten. Hier noem ik er en paar: De sprint gaat afstanden van 100, 200 en 400 meter. Dan komt de middenafstand met de 800 en 1500 meter. De lange afstand begint bij de 10 kilometer en de marathon. Die marathon is maar liefst 42 kilometer en 195 meter lang.
Nog een onderdeel uit de atletiek is de meerkamp. Voor de heren is er de tienkamp. Die bestaat uit tien onderdelen die in twee dagen worden afgewerkt. De 100 meter, verspringen, kogelstoten, hoogspringen en de 400 meter op de eerste dag. En op de tweede dag de 110m horden, discuswerpen, polsstokhoogspringen, speerwerpen en de 1500 meter (dit is ook altijd de vaste volgorde). De dames hebben een zevenkamp.
De Spelen in Sydney waren een groot succes. Nederlandse atleten hebben daar méér Olympische medailles gewonnen dan ooit tevoren.
Naast de zomerspelen zijn er ook de winterspelen sinds 1924. Dat werd in Frankrijk gehouden. Deze duren 10 dagen. Alle sporten worden beoefend op sneeuw of ijs. Tegenwoordig zijn er wel 60 onderderdelen verdeeld over 8 sporten. Hier noem ik de 8 sporten: hardrijden, ijshockey, skiën, langlaufen, bobsleeën, skispringen, kunstrijden en rodelen.
De zomer en winterspelen vielen tot de spelen van1992 altijd in hetzelfde jaar. In 1994 waren er ook winterspelen en vanaf dat moment vallen ze niet meer samen.

HOOFDSTUK 5
HET IOC
Tegenwoordig is het Internationaal Olympisch Comité de baas van de Olympische Spelen. Hun kantoor is in Lausanne, in Zwitserland. De leden van het IOC bepalen waar de Spelen worden gehouden. Ze bepalen ook welke sporten er worden beoefend. En ze helpen met het organiseren. De baas van het IOC is de Belg Jacques Rogge.
Een paar jaar geleden was er een groot schandaal. Sommige leden hadden zich laten omkopen. Ze kregen geld of gratis reisjes. In ruil daarvoor moesten ze op bepaalde steden stemmen. Zodat die steden de Olympische Spelen mochten organiseren. Sinds die tijd is er veel veranderd. Omkopen kan nu niet meer. Ook komen er steeds meer jonge atleten in het Comité. Nederland heeft drie leden: Anton Geesink (bekend van het judo), Hein Verbruggen (bekend van het wielrennen) en prins Willem-Alexander.

HOOFDSTUK 6
SPORTKLEDING
Kleding speelt een belangrijke rol, want iedereen wil winnen. De kleding is in de loop van de spelen behoorlijk veranderd. 100 faar geleden droegen ze zware wollen halflange broeken. Nu dragen ze lichte, elastische kleding uit een stuk.
Men ziet nu in dat de verkeerde kleding snelheid kost en een honderdste seconde kan het verschil uitmaken tussen goud en niets.
Elke sport stelt zijn eigen eisen. Sommige kleding moet klappen opvangen bijv. die van de doelman van hockey, en anderen moeten gestroomlijnd zijn bijvoorbeeld die van zwemmen. Andere moeten weer mooi zijn zoals die van dressuur.

Schoenen zijn ook veranderd in de loop der jaren. Van stijf leer neaar flexibel, synthetisch materiaal. Goede schoenen zijn voor elke sport belangrijk. In de atletiek ken je vooral de loopschoenen. Dat zijn lichte soepele schoenen die een goed profiel hebben. De vering van de schoenen is belangrijk. Voor de springnummers en op de sprint worden vaak zogenaamde spikes gebruikt. Dat zijn lichte schoenen met kleine puntjes (lijkt op spijkertjes) in de zool. Hiermee heeft de atleet veel grip en kan hij goed afzetten.

HOOFDSTUK 7
DE PARALYMPICS
De paralympics worden net als de olympische spelen een keer in de 4 jaar gehouden. Het zijn lichamelijke en slechtziende en blinde gehandicapten. De deelnemers doen mee in dezelfde categorieën afhankelijk van hun handicap.
Meestal wordt het in dezelfde stad gehouden als de olympische spelen en vaak 1 of 2 weken later.
De paralympics ontstonden in 1948. Een engelse chirurg Guttman organiseerde rolstoel wedstrijden voor alle landen.
Deze vielen samen met de olympische spelen in Londen. In 1960 kregen de spelen een vastere vorm. Er deden ruim 400 spelers mee uit 23 landen en Nederland deed voor het eerst mee. In Athene deden 3969 gehandicapten mee.

HOOFDSTUK 8
DE TOEKOMST
De toekomst voorspellen van de spelen is niet makkelijk. Waar ze worden gehouden is al lang van te voren bekent, namelijk 7 jaar om zich goed te voorberieden. De valgende winterspelen worden in 2006 gehouden in Turijn. De volgende zomerspelen zijn in 2008 Beijing.De sporten zijn altijd onbekend. Net zoals ze in 1894 nog nooit van wielrennen hadden gehoord terwijl het samen met atletiek de populairste en bekendste olympische sport is. Over 100 jaar zullen ze sporten bedenken waarvan wij nog nooit van gehoord hebben. Misschien zullen ze later niet eens weten wat atletiek is. Zo zie je maar, de toekomst is nooit te voorspellen.

Bronnen:
Ooggetuigen: Olympische spelen,
Triomf en tragiek van de olympische spelen ,1896-heden
Waanzinnig om te weten:die gave olympische spelen,
Knipselkrant Olympische spelen
Athene 2004
Diverse internetsites:
Mediatheek.nl
olympischespelen.nl
Atletiek.nl