Irak

(deelvraag 1: Welke redenen hebben Irakezen om te vluchten?)

Marteling
In Irak worden alle gevangen stelselmatig gemarteld op de meest gruwelijke manieren. Ze willen met deze marteling bekentenissen los krijgen, of het dient als straf. Sommige gevangenen worden maanden- of soms zelfs jarenlang gevangen gehouden zonder dat ze enig contact hebben met de buitenwereld, zelfs geen toegang tot een advocaat.
Als netgearresteerde gevangenen aankomen op het hoofdkwartier van de geheime dienst in Bagdad of een van de bijkantoren, politiebureaus of detentiecentra elders in het land, worden ze meteen gemarteld. Veelgebruikte methoden van fysieke marteling zijn het toedienen van elektrische schokken, het uitrukken van vingernagels, lange periodes hangen aan de ledematen, het zogenaamde falaqa (slaag op de voetzolen), uitdrukken van een brandende sigaret en het doorboren van de hand met een elektrische boor. Vormen van psychologische marteling zijn schijnexecuties, langdurige eenzame opsluiting, en het dreigen 
Koerdische vluchtelingen een vrouwelijk familielid van de gevangene, zoals zijn vrouw of moeder, op te pakken en te verkrachten.Marteling op het hoogste niveau wordt goedgekeurd in Irak, dit is waarschijnlijk de reden van de omvang en ernst van marteling in Irak.
Marteling is onder de Irakese wet officieel verboden, maar er is niets bekend van vervolging van de daders die de marteling toedienen en goedkeuren. Veel mensen vluchten uit Irak uit vrees dat ze zelf opgepakt worden. 

Lijfstraffen
Het hoogste bestuursorgaan van Irak, de Revolutonaire Commandoraad, voerde in 1994 lijfstraffen in voor zeker dertig misdrijven. De lijfstraffen zijn het amputeren van de rechterhand als je een eerste misdrijf hebt gepleegd, en het amputeren van de linker voet of het afsnijden van beide oren als je een tweede misdrijf heb gepleegd. Dit werd allemaal uitgevoerd door medisch personeel in de algemene ziekenhuizen. Daarnaast werden mensen gebrandmerkt op hun voorhoofd als ze onder andere diefstal pleegden, deserteerden uit militaire dienst of handelden in goederen dat verboden was. De Irakese regering verklaarde dat de invoering van de lijfstraffen een antwoord was op de groeiende misdaad. Rond 2000 zouden de autoriteiten de amputatie van de tong hebben goedgekeurd als nieuwe straf als je beledigende opmerkingen over de president of zijn familie zou hebben gemaakt.
Veel mensen vluchtten omdat ze bang waren zelf zouden veroordeeld worden tot de lijfstraffen.
Gelukkig horen de lijfstraffen, nu Saddam Hoessein niet meer aan de macht is in Irak, tot de verleden tijd.

‘Verdwijningen’
Sinds Saddam Hoessein aan de macht is in Irak, zijn er honderdduizenden mensen verdwenen in het land. Het lot van de mensen die verdwenen zijn, is nog altijd onopgehelderd gebleven. De slachtoffers waren tegen Saddam Hoessein of zij en hun familie waren etnische of religieuze minderheden. Jaarlijks kwamen er zeker honderden gevallen van ‘verdwijning’ bij. 
In 1988 verdwenen in een periode van ongeveer vier maanden meer dan honderdduizend Koerden tijdens ‘Operatie Anfal’, waarbij vele dorpen in het Iraaks-Koerdistan stelselmatig verwoest werden, de bewoners was verteld dat ze werden ondergebracht in gebieden waar 
5.
de leefomstandigheden beter waren. En het leger moest iedereen doodschieten die probeerde terug te keren naar huis. Zo zijn er nog veel meer operaties geweest waarbij burgers verdwenen. Zo ook na de golfoorlog van 1991, en ook na de opstand in maart 1991 van de sji-itische moslims in het zuiden en van de Koerden in het noorden. Er verdwenen zo’n honderd burgers. Ook bij de terugtrekking van het Irakese leger uit Koeweit werden honderden burgers van Koeweit en buitenlanders gearresteerd en meegenomen naar Irak, sindsdien is er niks mee van hen vernomen. En ook in augustus 1996, toen Irakese troepen de noordelijke stad Arbil binnentrokken, 
Koerdische vrouwen met foto’s waarbij honderden mensen ervan verdacht werden lid te 
Van verdwenen familieleden zijn van een Irakese oppositiegroepering, zij en hun 
familieleden verdwenen ook. 

De doodstraf en buitenrechtelijke executies
De doodstraf kan in Irak voor een groot aantal soorten misdrijven worden opgelegd. De doodstraf wordt vooral veel opgelegd bij politieke misdrijven, bijvoorbeeld voor lidmaatschap van een organisatie met als doel de omverwerping van de regering en samenzwering tegen de staat. De doodstraf wordt ook opgelegd voor zaken als prostitutie en homoseksualiteit. Het is vrijwel zeker dat ter dood veroordeelden geen eerlijk proces krijgen. In sommige gevallen worden de terechtgestelde begraven in massagraven. Vrouwen die van prostitutie worden beschuldigt, worden zonder iets van een proces te hebben de Abu Ghraib gevangenis-Bagdad
gehad onthoofd. En om er nog een schepje bovenop te doen zouden volgens de gegevens van de mensenrechtenorganisatie Human Rights 
Watch de Irakese autoriteiten eind jaren negentig een grote ‘schoonmaakoperatie’ hebben gehouden in diverse gevangenissen, waarbij vooral veel politieke gevangenen gedood zouden zijn. Zo zouden er ook op één dag, 27 april 1998, zo’n tweeduizend gevangenen zijn omgebracht.

De oorlogen in Irak…
In de 20e eeuw is het in Irak niet rustig geweest. Er zijn verschillende staatsgrepen gepleegd die soms ook mislukten, en er zijn 3 golfoorlogen(1980, 1991, 2003) geweest, waarvan de laatste nog steeds niet is afgelopen(naar mijn mening). 
In 1980 begon Irak een oorlog met buurland Iran (de ‘eerste Golfoorlog’). Irak aasde op een betere verbinding met de Perzische Golf en dacht toe te kunnen slaan in de chaotische periode na de val van de sjah.Bovendien wilde Saddam op die manier voorkomen dat de Iraanse fundamentalistisch-sjiitische revolutie naar Irak zou overslaan. Pas in 1988 kwam het tot een staakt-het-vuren.
De Irakese invasie in Koeweit in augustus 1990 leidde tot de ‘tweede Golfoorlog’, toen een internationale strijdmacht onder leiding van de Verenigde Staten Irak in januari 1991 dwong tot een terugtrekking uit Koeweit.
En de laatste golfoorlog, de golfoorlog van 2003, waarbij Saddam Hoessein werd afgezet en zijn regime eindelijk tot een eind was gekomen. 
Oorlog brengt veel verwoesting en slachtoffer, maar ook mensen die op de vlucht slaan voor de oorlog, zoals ook in Irak. 

Saddam Hoessein
Saddam Hoessein (صدام حسين) werd op 28 april 1937 geboren in het plaatje Al-Auja in de regio Tikrit. Zijn vader verliet het gezin voordat Saddam geboren was. Saddam werd naar eigen zeggen mishandeld door zijn stiefvader. Hij heeft dus geen leuke jeugd gehad. 
In 1957 werd hij lid van de Ba’ath-partij, hij pleegde toen zijn eerste politieke moord: hij vermoorde zijn zwager die een communistisch activist was. In 1979 werd Saddam Hoessein de machtigste man binnen de Ba’ath-partij en daarmee van het land. Hij voerde een waar schrikbewind, en dat kun je wel concluderen uit de hierboven genoemde redenen waarvoor Irakezen vluchtten, jarenlang leefde de bevolking in onzekerheid over hun lot, mensen verdwenen en veel mensen werden gemarteld. Dit jaar (2003) is het jaar van zijn afzetting. 

(Deelvraag 2: Waar vestigen Irakezen zich en hoe leven ze hier?)

Irakezen in Nederland:
Er leven vrij veel Irakezen in Nederland. De redenen om weg te gaan uit Irak zijn verschillend. Een paar voorbeelden zijn:

Ø Uitgenodigd door Nederland(de VN)
Ø Beter sociaal beleid
Ø Ze worden hier menselijk behandeld
Ø Familieleden wonen hier
Ø Oorlog
Ø Op de vlucht (dit kan verschillende redenen hebben zoals voorheen het strenge regime van Saddam Hoessein)

Veelal zijn het mannen die naar Nederland komen. De redenen hiervoor zijn hierboven al genoemd. Maar er is nog een reden. Als zij het voor elkaar krijgen een verblijfsvergunning te krijgen. Kunnen ze hun familie over laten komen naar Nederland. Dit heet familiemigratie. Ze worden hier allemaal beter van en kunnen hier dan een beter leven opbouwen.

Vestiging:
Irakezen zijn vooral gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht maar ook in Arnhem, Delft, Nijmegen, Twente, Zaanstad, Maastricht, Eindhoven, Apeldoorn, Zeist, Amstelveen, Dongeradeel, Friesland en Drenthe. Maar deze mensen komen ook allemaal uit verschillende delen van Irak en voelen zich allemaal anders. De een is een Koerd, de ander een Arabier en weer een ander is Christen. 

Aanpassen:
Ze passen zich allemaal anders aan en de een voelt zich hier meer thuis dan de ander. Sommigen komen echt naar buiten en gaan zich een echte Nederlander voelen en willen ook helemaal niet meer terug naar hun eigen land. Maar je hebt ook mensen die zichzelf opsluiten. Ze maken geen contact met de buitenwereld, leiden hun eigen leventje en doen geen moeite om Nederlands te leren. Veelal zijn het deze mensen die heimwee hebben naar hun vaderland. Veelal hebben mensen uit Irak nog trauma’s te verwerken van hun leven in Irak en de onderdrukking door Saddam Hoessein met zijn strenge regime.
Kinderen passen zich over het algemeen ook beter aan, maar dat ligt ook aan de ouders. Laten ze hun kind met andere culturen omgaan of niet. Als ze hun kind vrijlaten in de 
omgang met anderen staan die kinderen er meer voor open zich aan te passen. Maar er zijn ook ouders die hun kinderen binnen houden om ze alleen met hun eigen cultuur in aanmerking te laten komen. Deze kinderen gaan het dan ook moeilijk krijgen om later, als ze in Nederland blijven wonen, een eigen bestaan op te bouwen en zich aan te passen aan anderen.

Werk: 
Werk vinden is ook niet voor iedereen even makkelijk. De een heeft een goede opleiding en de ander geen of een minder goede. Het is logisch dat werkgevers liever goed opgeleide mensen willen. Maar dit is in het nadeel van de Irakezen. Vooral diegene die geen of een slechte opleiding hebben. Maar de mensen met een goede opleiding hebben weer de pech dat het onderwijs in Irak slechter is dan in Nederland. Hierom moeten ze vervolg opleidingen doen waar ze vaak geen geld voor hebben en krijgen hierom een slechtere baan dan dat ze kunnen. Maar natuurlijk zijn er uitzonderingen. Ook kan men geen werk krijgen al hij/zij nog in een asielzoekerscentrum woont. Ze worden dan onderhouden door de regering en hun asielzoekerscentrum. Ze krijgen daarom een bepaald bedrag om in hun onderhoud te voorzien. Ze hebben het dus niet slecht in de asielzoekerscentra. Ze hebben er onderdak, Nederlandse les, ze worden beziggehouden en ze hebben tot op zekere hoogte hun vrijheid.

School:
Ook de Irakezen gaan hier naar school en doen het helemaal niet slecht. Ze doen niet onder voor andere allochtonen die hier wonen. Vaak zijn ze zelfs beter dan zij. Maar toch hebben ze het vaak moeilijker. Het is een vreemde taal, een ander beleid. 
Alle Irakese kinderen gaan naar school, voor hen is het dan ook makkelijker op school, vooral als ze van kleins af aan al hier wonen, ze leren dan de taal al speelsgewijs, met hulp en omdat ze op scholen contact leggen met anderen die Nederlands praten. Op een school in het asielzoekerscentrum hebben ze contact met kinderen uit andere landen en moeten daarom wel Nederlands praten, omdat ze die taal dan weer niet kennen. Elke Irakees die een verblijfsvergunning heeft gaat, omdat ze leerplicht hebben naar een basisschool, dan de middelbare school en na hun zestiende kunnen ze zelf bepalen wat ze doen. Of werken of nog verder leren. 

Hongerstakingen:
Er zijn ook Irakezen die in hongerstaking gaan. Dit zijn vooral Koerden. Zij gaan in hongerstaking om verschillende redenen: 

Ø Ze zijn tegen de uitzetting van Irakezen naar het veiligverklaarde Noord-Irak
Ø Ze moeten terug naar hun eigen land. Ook als ze hier al een bestaan op hebben gericht
Ø Ze willen weten of ze een verblijfsvergunning mogen. (Dit is vaak, omdat het soms jaren duurt voordat ze er een krijgen of ze worden als nog het land uitgezet.

Inhoudsopgave
Inleiding werkstuk
Inleiding Irak
Welke redenen hebben Irakezen om te vluchten? (deelvraag 1)
Waar vestigen Irakezen zich vooral en hoe leven ze hier? (deelvraag 2)
Conclusie (antwoord op de hoofdvraag)
Mening en evaluatie van Veerle
Mening en evaluatie van Myrna
bronvermelding
Logboek van Veerle
Logboek van Myrna

Irak
Hoofdstad: Bagdad
Regeringsleider: op dit moment heeft Irak geen eigen regeringsleider. Paul Bremer is tijdelijk ‘civiel bestuurder’ van Irak.
Bevolking: 23,6 miljoen
Religie: islam
Omvang: 438.446 km2
Voertaal: Arabisch
Het land Irak

Het land Irak
Irak ligt in het Midden-Oosten. De buurlanden van het land zijn Iran, Turkije, Syrië, Jordanië, Saoedi Arabië en Koeweit. Het ligt voor een groot deel in en rond het stroomgebied van de rivieren de Tigris en de Eufraat. Deze twee rivieren monden allebei uit in de Perzische Golf, ook gelegen aan Irak. De hoofdstad van Irak, Bagdad, is vrij centraal gelegen aan de Tigris. Andere belangrijke steden van het land zijn de havenstad Basra, Mosoel en Kirkoek.
In Irak zijn 4 landschappen te onderscheiden:
§ Het heuvel- en bergachtige noorden, met veel rivieren en Het Midden Oosten een vruchtbare bodem. 
§ Het steppegebied in het noordwesten, tussen de Eufraat en de Tigris.
§ Het dichtbevolkte gebied aan de benedenloop van de Eufraat en de Tigris, ongeveer het gebied tussen Bagdad en de Perzische Golf.
§ De woestijnen en steppewoestijnen in het westen en het zuiden.
De zomers in Irak zijn zeer heet en droog, met temperaturen tot 50°C. De meeste neerslag valt 
’s winters, met name in het noorden.
De bevolking van Irak bestaat voor 75% uit Arabieren, 15% uit Koerden en kleine groepen Turkmenen, Armeniërs en Assyriërs.
Ongeveer 95% van de bevolking is moslim. De sji’ieten vormen met ongeveer 55 à 60% de meerderheid van de Irakese bevolking, al 
De vlag van Irak mochten ze maar weinig politieke invloed uitoefenen. Centraal-Irak is overwegend Soennitisch, en Zuid-Irak is overwegend Sji’itisch.
De Koerden vormen ongeveer 20% van de totale Irakese bevolking, ze zijn voornamelijk Soennieten. De officiële taal van Irak is het Arabisch, Koerden spreken hun eigen Koerdische talen.

Geschiedenis van Irak
Het huidige Irak heette vroeger Mesopotamië, het land tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris. Vele beschavingen heersten over Mesopotamië: de Sumeriërs, Assyrië en Babylon. In de 7de eeuw werd Mesopotamië veroverd door de Moslims van de Perzen. Irak werd deel van het Ottomaans Rijk, dat in 1917 ten val kwam. De Britten kregen toen het bestuur over Irak. Zij maakten van Irak min of meer een zelfstandig land, en dat werd het ook in 1932. In 1941 veroverde Groot-Brittanië het land nog een keer, en daar kwam een eind aan in 1958 door middel van een militaire staatsgreep.
In 1979 werd Saddam Hoessein de machtigste man binnen de Ba’ath-partij en dus ook van het land. Zijn regime maakte een hardhandig einde aan alle politieke oppositie. Zijn bewind was verschrikkelijk. Hij voerde ook de Golfoorlogen:
§ De oorlog Iran-Irak, ook wel de 1e golfoorlog van 1980 tot 1988.
§ De 2e golfoorlog. Hiermee veroverde Irak in 1990 Koeweit. In 1991 werden ze aangevallen door de Verenigde Staten, daarmee werden ze weer uit Koeweit verdreven.
§ De golfoorlog van 2003, De Verenigde Staten besloot Paul Bremer met hulp van Groot-Brittannië Irak aan te vallen en Saddam Hoessein van de troon de verdrijven. Waar Saddam nu is, is nog steeds niet duidelijk.
Op dit moment is er een stabilisatiemacht geïnstalleerd, de SFIR(Stabiliation Force Iraq). 
Paul Bremer is tijdelijk leider van Irak tot Irak zelf weer een regering heeft gevormd.

Datum Verrichte werkzaamheden tijd Met wie/waar
24/10/03 Onderwerp gekozen 11:45 ak-lokaal/ met Myrna
31/10/03 Informatie gezocht 3e uur kapel
07/11/03 Informatie gezocht+deelvragen ingeleverd 3e uur kapel
08/11/03 Informatie gezocht+gerangschikt 12:30 thuis
09/11/03 Gewerkt aan de deelvragen en de informatie 17:00 thuis
10/11/03 Gewerkt aan de deelvragen 3e uur kapel
10/11/03 Gewerkt aan het verslag 5e uur kapel
10/11/03 Gewerkt aan het verslag 19:33 thuis
11/11/03 Gewerkt aan het verslag 20:32 thuis
13/11/03 Myrna’s verslag gelezen 4e uur lokaal 0.01/met Myrna
13/11/03 Bronnen opgezocht 16.30 kapel
13/11/03 Gewerkt aan het verslag, verstuurd naar school 20:15 thuis
15/11/03 Werkstuk verstuurd naar mr. Paf 14:44 thuis

24-10…10 min…kapel 31-10…70 min…kapel 7-11…70 min…kapel 10-11…70 min…001 12-11…70 min…001
13-11…70 min…001 13-11… 40 min…001 14-11…70 min…kapel

Inleiding

Dit is het werkstuk over de vluchtelingen van Irak. We hebben het onderwerp Irak gekozen omdat het de laatste tijd vaak in het nieuws is en het ons daarom wel aansprak. Dit hebben we gemaakt voor het vak Aardrijkskunde. Met dit werkstuk hopen we inzicht te krijgen over hoe de situatie is in Irak en waarom de mensen uit Irak vluchten naar Nederland. Ook zullen we te weten komen hoeveel Irakezen er naar Nederland komen en hoeveel er uiteindelijk mogen blijven. 

► De Hoofdvraag is:
· Hoeveel Irakezen komen er naar Nederland en welk motief hebben ze?
o Onze verwachting van het antwoord= We weten niet precies hoeveel Irakezen er precies naar Nederland vluchten, we denken wel dat het er veel zijn in verhouding met alle vluchtelingen die naar Nederland komen.
► De deelvragen zijn:
· Welke redenen hebben Irakezen om naar Nederland te vluchten?
o Onze verwachting van het antwoord= We denken dat de redenen zijn dat Saddam Hoessein er heerste en de bevolking daardoor onderdrukt en mishandeld werd.
· Waar vestigen Irakezen zich en hoe leven ze hier?
o Onze verwachting van het antwoord= We denken dat ze zich in Nederland vooral vestigen bij elkaar in wijken, en met name in de randstad. Sommige Irakezen zullen zich volledig aanpassen aan de Nederlandse cultuur, andere Irakezen zullen het moeilijker hebben met aanpassen of willen zich helemaal niet aanpassen en sluiten zich als het ware op. 
Verder hebben we ook de algemene gegevens en de geschiedenis van Irak verwerkt in het werkstuk. 

Onze taakverdelin
Inhoudsopgave 
Inleiding 
Deelvraag 1 
Deelvraag 2
Conclusie 
Bronvermelding 

Onze Aanpak:
§ Zoeken zoveel mogelijk informatie over het gekozen onderwerp
§ Ordenen van de informatie
§ Maken van de deelvragen
§ Verbeteren zonodig de deelvragen en beginnen aan het verslag
§ Als het verslag af is, elkaar controleren op fouten etc.
§ Inleveren

De links waar we de informatie van hebben:
Van Veerle:

http://statline.cbs.nl/statweb/table.asp?DA=37325&D1=0&D2=84&D3=(l-11)-l&DM=SLNL&LA=nl&TT=2

http://www.amnesty.nl/landeninfo/lan_irak.shtml

http://www.cbs.nl/nl/publicaties/artikelen/algemeen/webmagazin/artikelen/2001/0734k.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/irak

http://statline.cbs.nl/statweb/search/Sresults.asp?keywords=irak&periode=&bool=0&submit=Zoeken&DM=SLNL&LA=nl&TT=2

Van Myrna:

www.forum.nl/irak/paf/irakezen-factsheet.paf

www.popa.be

www.defabel.nl

Verder hebben we gebruik gemaakt van de kleine Bosatlas, Microsoft Encarta Wereldatlas en we hebben ook gebruik gemaakt van onze eigen kennis over Irak, die hebben we omdat het onderwerp vaak in het nieuws is geweest de laatste tijd.

Het maken van het werkstuk ging best goed. Alleen kostte het veel tijd en moeite, die ik er ook wel in gestoken heb naar mijn mening. De samenwerking ging dit keer helaas niet meer zo goed als altijd. Vroeger kon ik heel goed samen met Myrna een werkstuk maken. Maar deze keer kan ik daar niet echt van spreken. Elke les als ik informatie aan het zoeken was voor het werkstuk zat zij te chatten of andere dingen te doen. Ook als we na schooltijd nog in de kapel gingen verder werken.
Over het uiteindelijke verslag ben ik wel tevreden. Ik hoop dat het wordt goed gekeurd.
Over het onderwerp Irak ben ik nu zeker een hoop wijzer geworden. Over het land zelf maar ook over de asielzoekers die naar Nederland zijn gekomen. En ik neem aan dat de bedoeling van een werkstuk onder andere is dat we er wat van opsteken. Bij mij is de bedoeling wel overgekomen. 
Verder baalde ik er wel van dat ik het werkstuk niet op tijd kon inleveren, omdat het mailtje met het hele verslag niet was overgekomen. Nu mogen we het maandag inleveren, en ik hoop dat er dan geen dingen gebeuren zodat we het werkstuk nog niet kunnen inleveren.

De samenwerking verliep niet bepaald goed. We werkten allebei apart er waren veel miscommunicatie. Ook heeft Veerle veel meer gedaan. Ze deed dingen zonder dat ik het wist en ik kreeg niet eens de kans om wat te doen. Ook vond ik het heel vervelend dat telkens al die printers kapot waren en het internet niet ‘meewerkte’. En we hadden te weinig tijd. Dit komt ook omdat ik er thuis niet aan kon werken, omdat ik daar geen internet heb.

Conclusie

In de conclusie geven we antwoord op de hoofdvraag: Hoeveel Irakezen komen er naar Nederland en wat is hun motief?
Irak is het afgelopen jaar een van de belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers in Europa geweest. In het eerste kwartaal van 2001 stond Irak bovenaan met een totaal van 10.000 asielzoekers, gevolgd door een vrijwel gelijk aantal uit Afghanistan. De meeste Irakese asielzoekers in Europa vroegen in het eerste kwartaal van 2001 asiel in Duitsland (ruim 4.000), gevolgd door Groot-Brittannië (bijna 1.900) en Zweden (ruim 1.300). Overigens wonen de meeste Irakese vluchtelingen in Iran (ruim 500.000). De acceptatiegraad van Irakezen is altijd hoog geweest: in de periode ‘89-‘98 accepteerde Frankrijk 68% en Duitsland 66% van de asielaanvragen van Irakezen. 

Immi- en emigratie naar land van herkomst resp. bestemming

Onderwerpen Immigratie
Land van herkomst/bestemming Geboortelandcategorie Geslacht Perioden absoluut
Irak Totaal Totaal mannen en vrouwen 1995 2 415
1996 4 141
1997 5 553
1998 6 749
1999 2 941
2000 4 037
2001 2 815
2002 1 278
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2003-11-08
In de tabel hierboven staat hoeveel Irakezen er de laatste jaren naar Nederland zijn gevlucht.
Op de volgende bladzijde staan nog twee tabellen.


Hierboven staat een tabel waarin te zien is hoeveel Irakezen er vergeleken met het totaal aantal vluchtelingen zijn.

Hierboven staat een tabel waarin te zien is wat het motief is van Irak om te vluchten uit hun land, ter vergelijking staan er ook de motieven in van andere landen.