De Pest

 

Inleiding


Ik heb als onderwerp De zwarte Dood gekozen, of ook wel de pest. Omdat ik het een interessant onderwerp vind. Eigenlijk mocht het niet over de middeleeuwen, maar uiteindelijk mocht het toch wel. Dat vond ik wel leuk want dit vind ik het interessantste onderwerp van geschiedenis. Het is ook de ergste ziekte uit de geschiedenis, er zijn ruim 30 miljoen mensen aan overleden, dat is niet niks. Helemaal niet in die tijd want nu leven er veel meer mensen.

Hoofdvraag en deelvragen

De hoofdvraag van mijn werkstuk is: Waarom is De Zwarte Dood zo’n erge ziekte? Deze vraag heb ik bedacht, omdat ik er nu heel veel over kan vertellen.

Hier komen de deelvragen:
1) In welke tijd was het?

2) Wat is de oorzaak van de ziekte?

3) Waar is de pest begonnen?

4) Hoe verspreidde de pest zich zo snel?

5) Hoe werd de pest over gebracht?

6) Wat dachten de mensen in die tijd wat de oorzaak was?

7) Wat zijn de kenmerken van de pest?

8) Hoe is de pest te behandelen en te voorkomen? 

Antwoord Deelvragen

In welke tijd was het?
De ziekte speelde zich af in het midden van de 14e eeuw.

Wat was de oorzaak van de ziekte?
Dat is niet zeker. Waarschijnlijk kwam het doordat het klimaat veranderde en zo dat de pestbacterie kon verschijnen. Maar de werkelijke boos doeners zijn de vlooien en ratten, want zij nemen het overal mee naartoe.
de rat en de vlo

Waar is de pest begonnen?
De pest is ontstaan in Centraal-Azië

Hoe verspreidde de pest zich zo snel?
De ziekte werd verspreidt door vlooien en ratten. Doordat de ratten in afval struinen, lopen ze gauw ziektes op. De pest is zo besmettelijk dat de ratten het doorgaven aan de mensen. De ratten kwamen ook op de schepen, zo kwamen ze ook in andere landen. En nog een belangrijke red is:
Vele mensen erg arm waren, gebruikten ze de kleding van overleden mensen, daar zaten nog bacteriën in van de zieke, de pest was zo besmettelijk dat de persoon die de kleding aan had ook weer ziek werd. Zo ging het maar door. De mensen hadden het niet door dus eigenlijk hebben ze zich zelf ook voor een deel uitgeroeid. 


Hoe werd de pest overgebracht?
 De pest bacterie, Yersinia Pestis, besmet de vlo. Die bacterie maakt de vlo ontzettend hongerig waardoor deze gaat 'jagen'. De bacterie eet de ingewanden van de vlo.

 De vlo die de drager is van de pest besmet de rat door van zijn bloed te drinken waardoor het bloed van de rat geïnfecteerd raakt.

 De vlo voedt zich van het bloed van de rat, maar omdat het zelf de drager is, wordt hij niet ziek. Op een gegeven moment sterft de rat door de ziekte. De vlo zoekt een andere rat.

 De rat kwam veel voor waar de hygiëne slecht was. En dat was vrijwel overal in de middeleeuwen. Daar waren dus ook mensen. De vlo op de rat springt over op de mens en zuigt bloed. Maar in plaats van dat bloed
binnenhouden, spoot de vlo een heleboel terug in de open wond van de mens. Het bloed wat in de vlo zat, was ondertussen ook besmet en verspreidde zich door de hele bloedbaan van de mens. Ook die was dan ziek.
Deze beschrijving is vooral voor de bultenpest. De long pest werd vooral door de lucht overgebracht. Door hoesten, speeksel en andere lichaamsvochten die uit de luchtstreek vandaan kwamen. Die kwamen in de luchtpijp van een ander en vielen zo de keel en longen aan.

Wat dachten de mensen in die tijd wat de oorzaak was?
Sommige dachten dat er in de lucht giftige stoffen zaten. Anderen dachten dat de Joden het water vergiftigd hadden. De geestelijken waren er zeker van dat god boos was over het zondige gedrag van de mensen en daarom als straf de pest naar de aarde gestuurd hadden.

Wat zijn de kenmerken van de pest?
Er zijn drie soorten pest; de longpest die is het meest dodelijk, de builenpest en de bloedpest die komt het minste voor maar is ook erg dodelijk. Hier komen de kenmerken en gevolgen:
Bij de longpest: Meestal overlijdt de zieke na drie dagen. Bloed spugen en hoge koorts zijn de symptomen. Er loopt veel bloed in de longen, hierdoor stikt het slachtoffer in zijn eigen bloed.
Bij de builenpest: Het begint met eivormige bulten in de nek, liezen en oksels. Daarna komt het over het hele lichaam. De bulten zitten vol met bloed. De ziekte heet de Zwarte Dood omdat allemaal bloedvaten kapot gaan, als dit opdroogde werd het zwart, daardoor hebben mensen met de ziekte zoveel zwarte vlekken. De zieken hadden ook hoge koorts, diarree en moesten vaak overgeven.De builenpest

Bij de bloedpest: Hier kreeg het slachtoffer bloedvergiftiging bij.
Hoe is de pest te behandelen?
De pest is tegenwoordig een hele zeldzame ziekte, en waar de pest voorkomt is bijna altijd in ontwikkelingslanden omdat daar de hygiëne het slechtst is. Bijvoorbeeld in Mexico komt de pest nog wel eens voor. Dan vooral in de warmere maanden, als mei tot september.
De pest wordt overgedragen door dieren als eekhoorns, apen, muizen, ratten, wolven en konijnen. Om de pest te voorkomen moet je:
1) Contact met zieke of dode dieren voorkomen.
2) Huisdieren vlo vrij houden.
3) Geen rotzooi in of bij huis hebben dat ongedierte aantrekt.
4) Oppassen voor verschijnselen van de pest, zoals hoge koorts, bulten en constante ziekte. De pest is te genezen. Ongeveer vijf van de zes mensen geneest (tegenwoordig) van de pest. Bijvoorbeeld met het medicijn Streptomycine. Deze is het meest effectief. Ook bestaat er een vaccinatie voor de pest. Maar deze mag natuurlijk niet aan iedereen worden gegeven omdat deze natuurlijk erg gevaarlijk is. Alleen mensen die met die bacterie werken, mensen die werken in landen waar de pest nog voorkomt en soldaten die zijn geplaatst waar de pest voorkomt. De vaccinatie duurt vijf tot zeven maanden voor het is voltooid. Daarom wordt het niet gebruikt bij epidemieën, want dan is het meestal toch al te laat. Maar dit is allemaal van hedendaags. Vroeger in de tijd van de Zwarte Dood kon niemand de pest genezen. Alleen Guy de Chauliac, de lijfarts van de paus, kon zichzelf een keer genezen door een verhit glas op zich te zetten. Waarschijnlijk verhitte hij de bacteriën zo en gingen die dood. Ook kon hij de paus beschermen door hem te omgeven met vuur.

Antwoord Hoofdvraag

Waarom is de Zwarte Dood zo’n erge ziekte?

In het midden van de 14e eeuw begon de pest in Centraal-Azië. Alle landen handelen daar weer met elkaar. Zo verspreidde het ook naar China en India. Er wordt geschat dat ongeveer 2/3 van de bevolking in China aan de pest is overleden. Zo verspreidde de pest zich in heel Azië. In 1347 bereikte de pest Alexandrië in Egypte. Daar stierven ongeveer duizend mensen per dag. Maar in Cairo de hoofdstad van Egypte was de situatie nog erger, daar stierven ongeveer zevenduizend mensen per dag aan de pest. Veel lijken werden in de Nijl gegooid waardoor de ziekte zich nog sneller verspreidde. In 1345 vestigde Italiaanse kooplieden zich in de stad Kappa, een stad aan de Zwarte Zee. Ze kregen oorlog met de bevolking, zij kregen hulp van het Mongoolse leger. Het leger verminderde snel, want ze waren besmet met de pest. Net voor ze zich terugtrokken kregen ze een gemeen plan; ze gooide de rottende lijken naar de Italianen toe zodat zij ook ziek werden. De rest van de lijken werd in de Zwarte Zee gegooid. Vier Italiaanse schepen konden nog wegkomen. Ze waren niet besmet, maar er zaten ratten op het schip die wel besmet waren. Al gauw brak de pest ook uit in Italië. Via Italië ging er een schip naar Spanje, en daar brak het natuurlijk ook uit. Een ander Italiaans schip vaarde naar Marseille. In Frankrijk verspreidde het ook snel. In april bereikte het Avignon, een stad in Zuid-Frankrijk. Daar verbleef de paus Clement de zesde. Hij bleef leven doordat zijn lijfarts hem maandenlang in een kamer liet verblijven met rondom grote vuren. Zo kon de ziekte er niet komen. Maar in Avignon stierven ongeveer 7000 mensen. In juni kwam de pest in Duitsland en in juli bereikte het Engeland. Daar was doe toestand vreselijk. Er stierven alleen al in de stad Norwich 63500 mensen. In november brak de pest ook al uit in Oostenrijk en het noorden van Duitsland. In mei 1349 vervoerde een Engels schip wol naar de bergen in Noorwegen. De bemanning kwam dood aan en de pest brak ook uit in Noorwegen. In de zomer van ’49 bereikte de pest ook België en Nederland. Een schip vanuit Noorwegen vertrok naar Groenland, daar is de hele bevolking er aan overleden. In totaal zijn er ruim 30 miljoen mensen aan De Zwarte Dood overleden. 

Tegenwoordig kunnen we de pest tegen gaan door hygiënisch te blijven en geen ongedierte aan te trekken. Mocht dat toch het geval zijn, dan zijn er nu goede medicijnen voor. 

Conclusie

De conclusie op de hoofdvraag lijkt mij duidelijk: Het is zo een erge ziekte omdar er ruim 30 miljoen mensen er aan zijn overleden. Maar natuurlijk ook dat het zo besmettelijk is. Het is een van de grootste wereld ramp van de ziektes geweest. Nu hebben we dat van aids, ook dat is heel erg maar minder besmettelijk. Het is ook een erge ziekte omdat er toen nog geen medicijn was en ze niet wisten dat het door ratten en aanraking overgebracht werd. Wat ook zo erg was vind ik dat ze niet wisten als je de kleding van de dode mensen aantrekt, dat zij ook weer dood gaan.

Nawoord

Ik vond het leuk om di werkstuk te maken en ik heb er zelf veel van geleerdMaak jouw eigen website met JouwWeb