Epilepsie

 

Inhoudsopgave

1. inleiding
2. Wat is een chronische ziekte?
3. Wat is epilepsie?
4. Hoe krijg je epilepsie onder controle?
5. Wat moet je NIET doen tijdens een aanval?
6. Wat gebeurt er in de hersens tijdens een  aanval?
7. De hersens in het algemeen?

Inleiding

Waarom epilepsie?

Epilepsie als hoofd onderwerp gekozen, omdat ik epilepsie een interessante ziekte vind en het er toe zetten om dit onderwerp te kiezen komt ook door de film: …First Do No Harm uit 1997.

…First Do No Harm, gaat over een jongetje dat epilepsie krijgt en ze weten niet wat ze er tegen moeten doen.

Zo en nu de rest van mijn werkstuk …

Wat is een chronische ziekte??

Een chronische ziekte is een ziekte die langer dan ± 6 maanden duurt of ongeneselijk is. 

Zo’n ziekte is vaak onbehandelbaar maar niet altijd want kanker is ook een chronische ziekte, maar van kanker kun je genezen. Het gebeurt niet altijd en daarom is soms kanker ook dodelijk.

Van zo’n chronische ziekte heb je niet altijd last. Zo heb je hevige pijn en/of aanvallen (dat licht aan de ziekte die je hebt). Maar je hebt ook periodes van rust (dat je geen pijn hebt).

Dat is ook het verschil tussen lichamelijk gehandicapten , die continu pijn hebben en chronisch zieken die het bij tijden heeft. 

Bij jongeren en kinderen in Nederland

± 400.000 kinderen en jongeren hebben een chronische ziekte. Dat is ± 20% van de jongeren in Nederland. Daarvan wordt tegenwoordig 90% van bejaard(80-90 jaar). Enkele weetjes over chronische ziekte bij jongeren en kinderen.

Dit is een lijstje waar je kunt zien wat de kinderen en jongeren in Nederland zoal hebben.

CARA (o.a. astma)
150.000

Suikerziekte
48.000

Epilepsie
15.000

Reuma
1.300

Lever- en darmziekten
3.000

Spierziekten
1.300

Nierziekten
2.400

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een storing in de hersens. tijdens een aanval ontladen je hersens 

De oorzaken van epilepsie.

Epilepsie komt veel voor bij kinderen en jongeren, omdat de hersenen op lage leeftijd gevoeliger zijn voor dingen van buiten af. ook oudere mensen kunnen last hebben van epilepsie, want die hersenen worden ook weer steeds gevoeliger voor ziektes enz.
Veel mensen die epileptische aanvallen hebben, is het van onbekend waar van ze zo’n aanval krijgen. Er zijn dan geen afwijkingen te zien in of bij de hersenen tijdens een EEG, CT-scan, PET-scan of een MRI. Het is gelukkig niet zo dat na elke aanval je hersens achteruit gaan of dat je eerder ouder wordt.

Omgekeerd kan epilepsie wel ontstaan door een hersenbeschadiging bijvoorbeeld: na een verkeersongeluk, hersenbloeding of een schedelbreuk. Je kunt ook van af je geboorte al epilepsie hebben door bijvoorbeeld te weinig zuurstof tijdens de geboorte of een tumor. Het is alleen niet zo als je een keer op je hoofd valt dat je gelijk epilepsie hebt. 

Je hebt verschillende soorten aanvallen.
Je hebt 4 soorten aanvallen namelijk:

1. de eenvoudige partiele aanval
2. de complexe partiele aanval
3. de absence
4. de tonisch-clonische aanval

De eenvoudige partiele aanval en complexe partiele aanval

Bij partiële aanval begint in een bepaald gedeelte van de hersenen. 

Het plaatje hieronder, een voorbeeld van een plaatselijke ontlading, veroorzaakt door overmatige ontladingen van zenuwcellen op één plek in de hersenschors, de epileptische haard genoemd.

mstemperatuur. De hersenen zijn ook de bron van logisch denken, verbeelding, creativiteit, emotie en geheugen.De Absence 

Het woord absence betekent afwezigheid. Een absence is een lichte aanval. Deze aanvallen komen meestal bij kinderen voor maar kan ook bij volwassenen voorkomen. De afwezigheid begint en eindigt plotseling, vaak merken anderen er niks van. Tijdens een aanval staart die gene die de aanval heeft voor zich uit en reageert niet. De ogen draaien even weg. Voor iemand die niet weet, wat die gene heeft, lijkt het soms alsof ze aan het dagdromen zijn. Na de aanval gaan mensen meestal gewoon door met waar ze mee bezig waren.

De tonisch-clonische aanval

Tonisch-clonisch betekent 'verkrampt en schokkend'. De naam zegt al wat er gebeurt tijdens een aanval. Dit is de meest bekende aanval, maar het is niet de meest voorkomende. zo’n aanval bestaat uit meerdere fases. Dat wordt op de volgende bladzijdes uitgelegd.

1. Tonische fase
Deze eerste fase van de aanval duurt ongeveer een halve minuut. Door een massale ontlading van de hersencellen worden alle spieren in het lichaam aangespannen waardoor het hele lichaam verstijft. Door samentrekking van de borstspieren wordt de lucht uit de longen naar buiten geperst; dit kan een soort schreeuw veroorzaken. De schreeuw is dus geen uiting van schrik of pijn, want op dat moment is de betrokkene al bewusteloos en voelt dus niets. Tijdens de verkramping van de borstkas en omdat tegelijkertijd veel energie verbruikt wordt door de massale spieraanspanning, is de ademhaling verstoord en kunnen mensen blauw aanlopen. Omdat slikken tijdelijk niet mogelijk is hoopt speeksel zich op in de keel. Door het plotseling aanspannen van de kaakspieren kan de tong of wang beklemd raken tussen de tanden. Deze 'tongbeet' veroorzaakt een wondje aan de tong of wang, waardoor bloed uit de mond kan lopen. Dit lijkt meestal erger dan het is. De hartslag is in het begin soms even wat onregelmatig, daarna sneller dan normaal. 

2. Clonische fase
De tweede fase duurt meestal een halve tot anderhalve minuut. De ontladingen in de hersenen roepen een verdedigingsmechanisme op, waardoor het lichaam gedurende korte tijd verslapt, gevolgd door het opnieuw spannen van de spieren. Dit afwisselend verslappen en aanspannen veroorzaakt schokken in armen, benen en gezicht. In de clonische fase (schokfase) komt de ademhaling weer hortend op gang. Het opgehoopte speeksel (soms vermengd met wat bloed) wordt als schuim naar buiten geblazen. 

3. Verslappingsfase
Deze derde fase varieert in duur van één tot enkele minuten, soms ook wat langer. Geleidelijk nemen de schokken af en nemen de perioden van verslapping toe totdat het hele lichaam ontspannen is. De huid is vaak bleek en de ademhaling is diep en rochelend. Soms is er sprake van urineverlies of braken. Het einde van de aanval kan gepaard gaan met een diepe zucht. 

Na de aanval
Wanneer de schokken ophouden is de aanval voorbij maar blijft de betrokkenen nog even buiten bewustzijn door de uitputting van de hersenen. Wanneer mensen bijkomen zijn ze meestal verward en weten niet wat er gebeurd is of waar ze zijn. Daarbij hebben ze vaak hoofdpijn. De meeste mensen willen na een aanval gaan slapen. Soms gaat de toestand van bewusteloosheid direct over in slaap. In de periode daarna kunnen mensen last van spierpijn hebben. De duur van de herstelfase kan dus op verschillende manieren verlopen: sommige mensen kunnen na vijf minuten weer aan het werk, anderen hebben een hele dag of langer nodig om te herstellen

Hoe krijg je epilepsie onder controle?

De meeste mensen met epilepsie krijgen medicijnen die de aanvallen tegen moeten houden. In soms wordt er geen medicijn gegeven, terwijl er toch aanvallen optreden.

Het gevaar van epilepsie zit in veel gevallen niet in de aanvallen maar in de gevolgen!!

Als de gevolgen van een aanval niet ernstig zijn en de aanvallen heel licht zijn, hoef je niet altijd medicijnen. Aanvallen die 's nachts optreden hoeven ook niet altijd behandeld te worden. Je hoeft ook geen medicijnen al je maar één keer per jaar of nog minder een aanval heeft en die weinig last geven. 

Ook kunnen medicijnen soms achterwege blijven wanneer de aanvallen veroorzaakt worden door een aanleiding die eenvoudig te vermijden is.

Wat moet je NIET doen tijdens een aanval?

bij eerste hulpverlening geldt dat in verband met grote verschillen tussen de diverse type aanvallen steeds andere maatregelen vereist zijn. er zijn wel een aantal algemeen geldende activiteiten te geven.

- van een tonische en clonische aanval zo mogelijk op om verwonding te voorkomen. doe dit zonder daar bij krachten op het lichaam van de persoon die de aanval heeft uit te oefenen. en voor de rest alles wat verplaats kan worden daar om heen weg halen om andere verwondingen te voorkomen. 

- je moet ook niks tussen de tanden plaatsen daar door heb je zelf kans op verwondingen en dat de persoon wat breekt dus de persoon die de aanval heeft kan dan beter een kapotte tong hebben dan een gebroken arm bijvoorbeeld.

- na een aanval hoeft niet altijd de arts gewaarschuwt te worden alleen als de persoon langer dan 5 minuten buiten bewustzijn blijft of wanneer er gelijk een 2de aanval achter aan komt.

Wat gebeurt er in je hersenen tijdens een aanval?

Epilepsie heeft te maken met je hersenen. Bij een aanval heeft er in je hoofd een soort kortsluiting plaats. Normaal gaan de impulsen vanuit je hersenen naar alle delen van je lichaam. Bij een aanval gaar er iets mis met het functioneren van ja hersenen. Plotseling krijgen je hersenen als het ware te veel stroom, waardoor alle functies tijdelijk verstoort raken. De impulsen gaan op dat moment niet meer duidelijk een bepaalde weg, maar verspreiden zich. Die kortsluiting zien omstanders als een aanval.

Je hersenen in het algemeen

De menselijke hersenen, zijn het waarnemende, aansturende, controlerende en informatieverwerkende orgaan in mensen. 

Ze bevinden zich binnen de schedel en samen met het ruggenmerg vormen ze het centraal zenuwstelsel. De hersenen is een zeer extreem orgaan; het bestaat uit ca. 100 miljard zenuwcellen waarvan elk in verbinding staat met een aantal andere zenuwcellen. De hersenen besturen en coördineren beweging (zowel bewust als onbewust) en lichaamsfuncties zoals ademhaling, bloeddruk en lichaamstemperatuur. De hersenen zijn ook de bron van logisch denken, verbeelding, creativiteit, emotie en geheugen.