Israel

Voorwoord

Het land Israël is door mij gekozen als onderwerp voor mijn werkstuk, omdat Israël het land van de Bijbel is, en ik graag meer over dit land wil weten, zoals het er tegenwoordig is.
De joden hebben tijdens de tweede Wereldoorlog veel geleden onder het Nazi-regime van Hitler en pas in 1948 werd de staat Israël uitgeroepen.
Tot op heden wordt het bestaan van de staat Israël aangevallen door de Palestijnen en andere, vooral moslim, landen.
Haast iedere dag is Israël wel in het nieuws, bijv. door alle zelfmoordaanslagen van de laatste jaren door de Palestijnen. 
Ook leek het me een mooi en zonnig land met een droog en warm klimaat.

Inhoud

1. Inleiding
2. Het land 
3. De hoofdstad De vlag 
4. Geschiedenis · De 2 wereldoorlogen en de holocaust· Zionisme · Conflicten in de 20ste eeuw
5. Klimaat Klimaattabellen
6. Eten en drinken 
7. Bevolking en leefwijze · Het gezinsleven· Het leven op het platteland
8. Godsdienst
9. Sport · Olympische spelen
10. Landschap, planten en dieren · landschap· Planten· Dieren
11. Economie en industrie · Economie · Industrie
12. Toerisme
13. Slot
14. Bibliografie

1. Inleiding

In mijn werkstuk staat geschreven hoe is Israël er uit ziet, wat er te beleven is en of er veel industrie is . 
Er staat ook in hoe de mensen er leven en wat voor godsdienst ze hebben want je hebt wel meer dan 10 godsdiensten 5 belangrijke godsdiensten zijn bijvoorbeeld de Islam het Jodendom het Christendom het Druzisch geloof en het bahai geloof. 
Verder kun je lezen over de geschiedenis van de Joden, de eerste en de tweede wereldoorlog en de holocaust. 
Israël is het land van de bijbel met nog veel oude gebouwen uit de tijd van de Heere Jezus. 
Veel toeristen komen die oude gebouwen bekijken. 
Ook het landschap is de moeite waard om te bekijken.
Met veel diersoorten, die er in de bijbelse tijd al waren.

2. Het land

Israël is het kleinste land van het Midden Oosten. 
De staat Israël heeft een oppervlakte van 20.330 km2.
Voortdurend strijd Israël met de Palestijnse regering over het eigendomsrecht van Oost-Jeruzalem, de Gazastrook, de Westoever en de Golanhoogvlakte. 
Het land is lang en smal, met een lengte van ongeveer 470 km, op het breedste punt is het 135 km breed.
Ten westen van Israël ligt de Middellandse Zee. 
In het noorden grenst het aan Libanon, in het Noord Oosten aan Syrië, aan Jordanië in het oosten en aan Egypte in het Zuid Westen.
De meeste steden liggen op de vlakten langs de kust van de Middellandse Zee. 
Daar woont mee dan de helft van de inwoners van het land, en daar is ook de meeste industrie.

3. De hoofdstad

Jeruzalem is de hoofdstad van Israël.
In hoofdsteden is altijd veel te beleven.
Jeruzalem is het historische en nationale centrum van het Joodse volk dat koning David drieduizend jaar geleden tot de hoofdstad van zijn koninkrijk maakte. 
De hoofdstad met zijn heilige plaatsen en gebedshuizen wordt geheiligd en vereerd door Joden, Christenen en Moslims over de hele wereld.
Tot 1860 was Jeruzalem een ommuurde stad met vier wijken: een Joodse, een Islamitische, Armeense en Christelijke wijk. 
Rond die tijd begonnen de Joden, die toen de meerderheid van de bevolking uitmaakten, nieuwe wijken te bouwen buiten de muren. Deze vormen het midden van het moderne Jeruzalem.
Gedurende dertig jaar van het Brits bestuur (1918-1948) veranderde de stad geleidelijk van een verwaarloosde provinciestad in het Ottomaanse rijk (1518-1918) tot een machtige wereldstad met veel nieuwe woonwijken die elk het karakter van de groep aldaar uitstralen. 
De staat Israël werd uitgeroepen in 1948 door David Ben-Goerion 
Na de Arabische aanval op de net opgerichte staat Israël, werd de stad in 1949 opgedeeld in een Israëlisch en een Jordaans gedeelte, die ongeveer negentien jaar van elkaar werden afgesloten door betonnen muren en prikkeldaad.
Ten gevolge van de aanval op Jeruzalem in de Zesdaagse Oorlog werd de stad in 1967 herenigd.
Vandaag de dag is Jeruzalem in Israël de grootste stad met 600.000 inwoners. 
Jeruzalem, tegelijkertijd oud en modern, is een rijke grote stad, waarvan de inwoners een mengeling van culturen, nationaliteiten, godsdienstige en wereldse levensstijlen vertegenwoordigen.
Het is een stad die haar verleden bewaart en bouwt aan de toekomst; zorgvuldig gerestaureerde historische gebouwen, mooi aangelegde parken, moderne wijken, industrieterreinen en buitenwijken, waar steeds meer huizen gebouwd worden.
Jeruzalem is kortom een stad waar verleden en heden samengaan.
Moderne mensen en religieuze-orthodoxe Joden en Arabieren leven, wonen en werken samen in deze bekende stad.
Jeruzalem is de bekendste en grootste stad van het land en heeft een roemruchte geschiedenis achter de rug. Zowel de Joden, Christenen als Moslims claimen de stad als belangrijke plaats voor hun godsdienst en dat heeft in het verleden tot grote onlusten geleid. 
Voor Joden is de klaagmuur de belangrijkste godsdienstige plaats, voor Christenen de vele kerken en plaatsen als de graftuin en Golgotha en voor de Moslims is de Al-Aqsa of Rotskoepel moskee erg belangrijk.
De klaagmuur, de tempelberg en de ommuurde oude stad zijn toeristische trekpleisters. 
Je kunt ook door de nauwe straatjes van de Oosterse markt slenteren, waar Arabische kooplui leder, kleding, goud en zilver te koop aanbieden.
Vanaf de olijfberg heb je een indrukwekkend uitzicht over de stad. Ook kun je een dagje het Israëlische parlementsgebouw, de Knesseth, bekijken, vlak daarbij is het holocaustmuseum (Yad Vashem), waar alle joden worden herdacht die in de Tweede wereldoorlog zijn vermoord door de Nazi’s van Adolf Hitler. 

In de hoofdstad Jeruzalem staan verschillende ziekenhuizen. 
De twee bekendste zijn: het Hadassa-ziekenhuis en het Shaare-Zedek ziekenhuis. Het Hadassa-ziekenhuis is een algemeen-universiteits ziekenhuis. 
Het Shaare-Zedek is een ziekenhuis waar de orthodoxe joodse wetten gehandhaafd worden. 
Het eten is er kosher en er vind geen abortus en euthanasie plaats. Christenen uit o.a. Amerika en Nederland steunen dit ziekenhuis met geld. 
De slachtoffers van aanslagen in Jeruzalem worden vaak naar het Shaare-Zedek ziekenhuis gebracht, omdat het heel goed bekend staat en veel moderne apparatuur heeft. 
Het ziekenhuis is niet alleen voor joden, maar voor iedereen ongeacht godsdienst of afkomst. 
Ook Moslim-Arabieren worden veel in dit ziekenhuis behandeld. 

De vlag 

De Israëlische vlag is ontstaan van het joodse gebedskleed en de davidster.
Het gebedskleed (de tallet) kent twee symbolische elementen : de lichte blauwe kleur en de strepen. 
Er wordt gezegd dat de strepen verwijzen naar een van de gekleurde rituele franjes (de tzitzit) aan het gebedskleed . 
Het belang van de kleur zelf kan worden afgeleid uit de Torah. Volgens de Thora moet een franje in de tzitzit licht blauw zijn. 

4. Geschiedenis

Het land van het joodse volk is Israël. Daar speelt een groot deel van de geschiedenis af.
Israël is het land van de bijbel. 

Zionisme 

Door de eeuwen heen vestigden veel joden zich in Europa in Noord-Amerika, waar ze weden onderdrukt en vervolgd vanwege hun godsdienst. 
Als gevolg daarvan ontstond aan het eind van de 19de eeuw de zionistische wereldorganisatie.
Het zionisme ontleent zijn naam aan het woord zion, het traditionele synoniem (=) voor Jeruzalem in het land van Israël.
Het was een nationalistische beweging van joden die wilden terugkeren naar Israël.
Theodor Herzl, die in 1897 in Bazel het eerste zionistische congres bijeenriep, probeerde een onafhankelijke joodse nederzettint te stichten in Palestina, maar de regering van Ottomaanse Turken verwierp dit plan.
Toch woonden er in 1914 ongeveer 85.000 joden in Palestina, tegenover 5.000 aan het begin van de 16de eeuw.

De wereldoorlogen en de holocaust 

In december 1917, tijdens de eerste wereldoorlog, trokken Britse troepen Jeruzalem binnen.
Vanaf 1922 werd Palestina bestuurd door Groot-Brittannië op de oprichting van een joods nationaal tehuis te bevorderen.
In 1933 woonden er al meer dan 235.000 Joden in Palestina.

Tijdens de tweede wereldoorlog werden in Europa ongeveer 6 miljoen Joden gedood. 
zo’n jodenster moesten de joden op hun kleren duidelijk zichtbaar dragen in de tweede wereldoorlog. Het was een teken dat ze joods waren. 

Anne Frank en haar familie zat ook ondergedoken. 
Anne en haar familie hebben ongeveer twee jaar ondergedoken gezeten. 
Ze mochten niet naar buiten, want dan zouden zij ook opgepakt kunnen worden. Want Anne frank was ook Joods. 
Later werden ze op gepakt en naar Auschwitz (concentratiekamp) gebracht. 
Daar is zij vlak voor de bevrijding overleden.Allen haar vader (Otto Frank) heeft het overleefd. Iemand die ook in het concentratiekamp heeft gezeten is Corrie ten Boom. Zij hadden Joden in huis. Mensen die de Holocaust (de massavernietiging van Europese joden in nazi-concentratiekampen in de tweede wereldoorlog) hadden overleefd gingen bijna allemaal naar Palestina.

Een speciaal comité van de Verenigde Naties kwam in 1947 met de aanbeveling om het land Israël op te delen in twee staten, een joodse en een Arabische. 
Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen, 
en David Ben-Goerion, het hoofd van het joodse Agentschap, werd gekozen tot minister-president. 

Conflicten in de 20ste eeuw

Van 1948 tot aan de jaren ’70 was Israël in het Midden-Oosten in oorlog met arabieren die in Palestina hadden gewoond en die weigerden de nieuwe staat Israël te erkennen. 
In 1979 tekende Israël en de Arabische landen na verschillende oorlogen en wapenstilstandsovereenkomsten een vredesverdrag.
Maar de conflicten tussen Israël in de Palestijnse bevrijdingsorganisatie (PLO) duurden voort.
De PLO wilden een onafhankelijke Palestijnse staat, en gebruikte terrorisme om dit doel te bereiken.
In 1993 werd een beginselverklaring onderteken door Israël in de PLO over zelfbestuur voor de Palestijnen op de westelijk jordaanoever in den de Gazastrook.
Het uitbreken van een nieuwe Palestijnse opstand in september 2000 maakte een eind aan het vredesproces.
Over en weer houdt men zich niet aan afspraken, en er worden nog steeds terroristische aanslagen gepleegd die vele mensenlevens kosten.
Vaak worden er door de Palestijnen zelfmoordaanslagen gepleegd door leden van de Hamas (een extreme terreurgroep) 
De president van de staat Israël is op dit moment mr. Katzav en de premier mr. Ariel Sharon Israël heeft twee grote partijen: de arbeiders partij en de Likud, daarnaast zijn er nog een paar religieuze partijen. 
Samen vormen ze de Knesseth, zeg maar onze Tweede kamer. 

5. Klimaat 

Israël heeft een subtropisch en woestijn klimaat , met droge, hete zomers en zachte, vochtige winters. 
Het koelst is het langs de westkust, waar de temperaturen uiteenlopen van ongeveer 18 graden tot wel 32 graden. 
Het heetst is het in de Arava-vallei, waar de temperatuur wel kam oplopen tot 46 graden en waar jaarlijks maar 25 millimeter water valt. 
Het regenseizoen duurt van november tot april. 
In het noorden van Galilea valt de meeste regen, gemiddeld 700 millimeter per jaar. 
De verschillen in temperatuur kunnen heel groot zijn. 
Soms valt er in de winter in de hooggelegen gebieden sneeuw. 
Maar als uit het oosten de woestijnwind, de sirocco, waait, kan de temperatuur plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden. 
’s Nachts koelt het vaak sterk af, en dan ontstaat soms dichte mist. 
De woestijnen zijn vaak erg droog en er zijn geen wegen dus reizen veel mensen met hun kameel.

Klimaattabellen 

Tel Aviv jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Dagtemperatuur: 18 19 21 23 26 28 30 31 31 28 24 20 

Nachttemperatuur: 8 9 11 13 16 19 21 22 21 17 14 11

Watertemperatuur: 18 17 18 19 22 24 27 28 27 25 22 20

Regendagen p/m: 15 13 12 3 1 0 0 0 1 5 9 15 

Zonuren per dag: 6 7 7 9 11 12 12 12 10 9 8 6

Luchtvochtigheid: 57% 58 56 57 59 61 62 60 56 56 56 59 

Eilat 

Jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Dagtemperatuur: 21 23 26 31 36 38 39 40 37 33 28 23

Nachttemperatuur: 10 11 14 18 17 24 26 26 25 21 16 12

Watertemperatuur: 22 21 21 23 25 26 27 28 28 27 25 23 

Regendagen p/m: 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1

Zonuren per dag: 7 8 8 9 10 12 12 11 10 9 8 7

Luchtvochtigheid: 39% 40 38 30 28 20 13 24 27 34 38 42 

6. Eten & drinken 

De Israëlische keuken is sterk beïnvloed door traditionele Joodse, Oost Europese , Arabische en Noord Afrikaanse gerechten. 
De bekendste lokale gerechten zijn hummus en felafel. 
Hummus is een pastei van bonen en olijfolie waarbij ronde, platte broodjes (pitta) word gegeten. 
Stukken van het brood worden steeds door de hummus gehaald. 
De felafel bestaat uit een opengesneden pitta die is gevuld met in olie gefrituurde groenten en kruiden.
Als de pitta wordt gevuld met aan een spit gegrild vlees, wordt het een shoarma, wat inmiddels ook populair geworden is in ons land. 
Deze gerechten hebben een Arabische herkomst.
Oost Europese immigranten brachten de schnitzel en gefillte fisch mee.

Gefillte fisch is gemalen vis in een pastei, en wordt vaak tijden het sabbatmaal aan de vooravond van de sabbat gegeten. 
Twee soorten Joods brood zijn heel populair in Israël en in andere delen van de wereld: ronde bagels en gevlochten zoete broodjes die challah (een gevlochten zoet broodje bereid met eieren en honing) worden genoemd.
Bij de maaltijden worden meestal allerlei salades van komkommer, sla, aubergine en paprika geserveerd. 
Verder is er een overvloed aan fruit, zoals citrusvruchten, pruimen, bessen, avocado’s, vijgen, kiwi’s, mango’s, dadels, sabra’s (cactusvijgen) en druiven. 
Zowel de Joden als de Moslims hebben strenge etensvoorschriften.
Ze mogen bepaalde dingen niet eten en andere gerechten moeten op een speciale manier worden klaargemaakt. 
De Joodse voedselvoorschriften worden ‘kosjer’ genoemd, wat betekent dat het ‘rein’ moet zijn volgens de wetten van Mozes in het Oude Testament. 
De melk en vleeskeuken wordt helemaal gescheiden gehouden.
Het eten van varkensvlees is voor zowel Joden als Moslims altijd verboden ! 
7. Bevolking & leefwijze 

Israël heeft bijna 5,9 miljoen inwoners, en hiervan is bijna 80% Joods.
Meer dan de helft van de Joodse inwoners is in Israël geboren, zij worden sabra’s genoemd. 
De anderen komen uit zo’n 70 andere landen. 
Sinds het eind van de 19de eeuw kwamen er Joden uit de hele wereld naar Israël om zich er te vestigen. 
Er zijn twee belangrijke Joodse groeperingen in Israël. 
De eerste zijn de Asjkenazische Joden, die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Noord, Midden en Oost Europa.
De oorspronkelijke taal van de meeste Asjkenziem gemeenschappen was het Jiddisch, dat door kleine aantallen Joden nog wordt gesproken. 
De andere zijn de Sefardische joden, voornamelijk afkomstig uit Zuid Europa, het Midden-Oosten in nog verder zuidelijk. 
Veel sefardiem gemeenschappen in Zuid-Europa spraken het Ladino, een taal die tegenwoordig bijna niet meer wordt gesproken. 
De twee grootste niet-Joodse bevolkingsgroepen zijn de Christelijke Arabieren en de Moslim-Arabieren.
De Moslim-Arabieren leven voornamelijk op het platteland, voornamelijk steden. 
De Christelijke-Arabieren behoren voornamelijk tot de Grieks-katholieke, de Grieks-orthodoxe en de rooms-katholieke kerk.
Andere, kleinere niet-Joodse bevolkingsgroepen zijn de Druzen in Noord Israël, en de Circassiërs, die wel Moslim zijn maar niet van Arabische oorsprong.
De religie van de Druzen is verboden voor buitenstaanders, maar de aanhangers worden opgeroepen volledig trouw te zijn aan de regering van het land waar ze wonen.

Het gezinsleven

Alle dingen van het gezinsleven worden beïnvloed door de godsdienst.
De meeste Israëlische Joden zijn niet-orthodoxe Joden. 
Hun godsdienstige praktijken zijn veel moderner dan die van orthodoxe Joden.
Orthodoxe Joden leven volgens strenge regels op traditionele manier en hebben vaak grote gezinnen.
In procenten is 20 % van de Israëlische joden orthodox, 60% leeft bepaalde wetten na volgens hun eigen keuze en traditie, en 20 % is voornamelijk niet godsdienstig.
Maar Israël is een Joodse staat, en alle Joodse feestdagen zijn nationale vrije dagen die door de hele bevolking worden gevierd, en de gebruiken die bij de feestdagen horen worden door alle Joden min of meer nageleefd. 

Het leven op het platteland

Meer dan 90 % van de Israëli’s woont in stedelijke gebieden. 
Ongeveer 25 % woont in de steden Jeruzalem, Tel Aviv-Jaffa en Haifa. 
Veel moderne steden vermengen het oude met het nieuwe op plaatsen die bekend zijn sinds de oudheid, zoals Jeruzalem, Tberias en Akko.
Andere steden, zoals Rechovot en Chadera, hebben zich ontwikkeld uit landbouwdorpen van voor de oprichting van de staat. 
Ongeveer 9% van de bevolking van Israël leeft op het platteland en in de dorpen 

8. Godsdienst

Israël heeft geen officiële staatsgodsdienst. 
In de onafhankelijkheidsverklaring van 1948 staat dat de staat Israël vrijheid van godsdienst en heeft iedereen die in Israël woont zijn eigen godsdienst die hij mag na leven.
De belangrijkste godsdiensten in Israël zijn het Jodendom, de Islam, het Christendom, het Druzisch geloof en Bahai, een onafhankelijke wereldgodsdienst die in het midden van de van de 19de eeuw begonnen is in Perzië.
Het Jodendom werd in ongeveer 2000 jaar voor Christus gesticht door Abraham. 
De godsdienstige praktijken en tradities zijn gebaseerd op de Torah (de eerste vijf boeken van de bijbel) en de Talmoed (een verzameling geschriften die zijn ontstaan uit discussies van rabbi’s over goed en kwaad).

De Talmoed bestaat uit twee delen, de Misjna en de Gemara.
De moslimgemeenschap bestaat uit Arabieren en Circassiërs. Islamitische heilige plaatsen in Israël zijn ander andere het Haram Ash-Sharif-Gebouwencomplex op de Tempelberg in Jeruzalem. 
Met onder meer de Rotskoepel of Al-Asqa-moskee; in Jeruzalem .
De Christenen in Israël zijn voornamelijk Grieks-orthodox of rooms-katholiek.
Belangrijke heiligdommen van de Christenen zijn in Jeruzalem onder andere de Via Dolorosa, de kerk van het Heilige Graf en de zaal van het laatste Avondmaal.
Andere heilige plaatsen zijn de geboortekerk in Bethlehem en de Annunciatiekerk (kerk van de aankondiging) in Nazareth.
Het Druzisch geloof is een geheime godsdienst, waarin huwelijken met gelovigen van andere godsdiensten verboden zijn.
Het Bahaigeloof predikt dat alle wereldgodsdiensten eenzelfde boodschap delen. 

9. Sport 

Voetbal, basketbal, tennis, volleybal, en watersporten als zwemmen, zeilen, duiken, snorkelen en surfen zijn populaire sporten in Israël.
Bij voetbal, basketbal en volleybal zijn er nationale teams die aan Europese competities meedoen.er worden jaarlijks marathons gehouden in Jeruzalem, Tel Aviv en rond het Meer van Galilea.
En een eveneens jaarlijks terugkerend sportief evenement is de driedaagse Jeruzalem Mars, waarbij duizenden burgers en soldaten 30 kilometer per dag te voet afleggen.
Jaarlijks is er een hardloopwedstrijd rond de berg Tabor.
Golfen is ook een populaire sport in Israël. 
De grootste golflinks net 18 holes liggen in de buurt van de ruïnestad Caeserea. 

Olympische spelen 

In 1932 werd in Palestina voor het eerst Olympische spelen gehouden. 
Deze vinden elke 4 jaar plaats.
In 1935 werden ze gestopt vanwege de vervolgingen door de nazi’s in Europa.
In 1950 werd de spelen herhaald.
Door heel veel landen wordt aan Israël gevraagd of ze mee willen doen met de spelen, hoewel ze in landen niet welkom zijn 
De eerste Israëlische olympische medailles werden in 1992 gewonnen in Barcelona door het nationale judoteam.
Sinds 1952 doet Israël mee aan de olympische spelen.

10. Landschap, planten en dieren 

Landschap 

Van besneeuwde bergtoppen tot woestijnen, Israël heeft het allemaal. 
Het groene noorden wordt herkent door bossen, heuvels en dalen, terwijl het zuiden van Israël vooral woestijn is. 
Daarnaast zijn de zeeën in Israël ook bijzonder: in het Zuiden de Rode Zee, met een kleurrijke onderwaterwereld van subtropische vissen en koraalriffen. 
De kustlijn van de Middellandse Zee kent vooral zandstranden en duingebieden terwijl de Dode Zee een bijzonder verschijnsel is. 
De Dode Zee is het laagste punt ter aarde en door de hoge concentraties zouten en mineralen in het water is er geen enkel leven in mogelijk.
In het Noorden van Israël vind je enkele bijzondere natuurgebieden.
Aan de Middellandse Zee bij Rosh Hanikra zijn aparte rotsen te zien. Ook tref je hier enkelen onderwatergrotten aan. 
De Hula-vallei ten noorden van Rosh Pina, is vooral geliefd bij vogelliefhebbers. 
Elk najaar komen hier miljoenen (waarvan er een hele boel zeldzaam zijn) vogels langs op weg naar het zonnige Zuiden. Ook Eilat, in het uiterste Zuiden van Israël, is een goede plek om vogels te kijken en te bestuderen.

Planten 

In Israël zijn meer dan 2800 verschillenden soorten planten te vinden bijvoorbeeld de Kamperfoelie, de Pistacheboom en Eucalyptus.
Veel gekweekte bloemen zoals de tulp, hebben wat weg van de wilde bloemen in Israël. 
Kort na de eerste regen is Oktober en November wordt het land groen kleur door het gras en allerlei andere kleuren van de bloemen.
Ook de flora van de woestijn is bijzonder. 
De planten en struiken hebben zich daar helemaal aangepast aan de klimaat omstandigheden van droogte en soms een vreselijke overstromende regenbui. 
In het vroege voorjaar, vanaf Februari, staat de woestijn in bloei.
Bij een plotselinge zware regenbui gedurende de hele wintermaanden kunnen de drooggevallen rivierbeddingen is snel stromende rivieren veranderen. Het is daarom verstandig om excursies door de drooggevallen rivierbeddingen is de wintermaanden te maken onder begeleiding van een ervaren gids 

Dieren 

Boven de bloeiende velden fladderen zo’n 135 verschillende soorten vlinders. Er zijn ook meer dan 500 verschillende soorten vogels.
Verder vind je in Israël allerlei reptielen, zoals slangen, kameleons en hagedissen. 
Ook leven er zoogdieren, onder anderen wolven, gazellen, moeraskatten en vossen.
Er zijn in Israël meer dan 150 natuurreservaten, verspreid over het hele land, die met elkaar bijna 3500 vierkantenkilometer beslaan.
Hier vinden vele bedreigde planten soorten en dieren soorten bescherming. 
De woestijn kent een aantal interessante dieren, zoals gazellen, bergmarmotten en berggeiten. 
Met name de mannelijke berggeit, met volgroeide hoorns, is een zeer indrukwekkende verschijning. 
In het Hai Bar nature reserve, vlak boven Eilat, vind je verschillende inheemse en bijbelse dieren. 
Ook leven er nog enkele woestijnluipaarden in het gebied rondom de Dode Zee. 

11. Economie & industrie 

Economie 

Israël besteedt ongeveer 10 % van het nationale inkomen aan defensie, en dus de nationale veiligheid.
Het land geeft ook veel geld uit aan de opbouw van een moderne infrastructuur (bruggen, wegen, havens, vliegvelden en ander basisvoorzieningen in Israël) waarbij het doel is goede wegen en bruggen aan te leggen. 
Ook zorgen ze voor goede scholen en openbare diensten.
Men besteedt grote aandacht aan het welzijn van de bevolking en heeft speciale aandacht voor de zwakkeren in de samenleving. 
Hoewel de Israëlische economie snel is gegroeid heeft het land enorme schulden.
Israël importeert meer goederen dan het uitvoert, en dus is de regering afhankelijk van de buitenlandse lening en hulp.
Maar het verschil tussen het totaal aan ingevoerde en aan uitgevoerde goederen wordt steeds kleiner, en het doel van de regering is dan ook om economisch onafhankelijk te worden
De nationale geld eenheid is de shekel.
De koers van € 1,- is 5,55 shekel, dus is 1 shekel € 0,20 
Hieronder staan een paar Israëlische munten.

Industrie 

De voornaamste industriële productie wordt gevonden op het gebied van medische elektronica, agrarische technologie, telecommunicatie chemicaliën, hardware en software voor computers en het slijpen en polijsten van diamanten.
De Israëlische landbouw heeft zich succesvol ontwikkeld ondanks de ongunstige omstandigheden, door goed gebruik te maken van het schaarsewater en land. 
O.a. door irrigatie (het kunstmatig bevloeien van het land). 
De landbouwproductie bestaat uit veel verschillende soorten fruit, groenten en bloemen.
In de winter is Israël de broeikas van Europa, en voert het bloemen, meloenen, tomaten, komkommers, paprika’s, aardbeien, kiwi’s, mango’s, avocado’s en allerlei citrusvruchten uit. 

De belangrijkste industrietak is de constructie en bouwsector. Israël beschikt over een klein aantal olie velden. 
De olie die daar mee gewonnen word is te weinig om het hele land van olie te voorzien, dus wordt de meeste olie geïmporteerd.
Bij de Dode Zee word aardgas gewonnen. 

12. Toerisme 

Israël is een familievriendelijke bestemming, waar je door het warme klimaat lekker veel buiten kunt doen. 
Naast de vele zandstranden en het zonnige weer, zijn de afstanden tussen de steden niet zo lang. 
Bijna alle hotels hebben gerekend op grote en kleine gezinnen.
Er is dan voor iedereen ook wel wat te doen bijvoorbeeld speciale kinderclubs. 
Bij de kibboetshotels zijn grote speeltuinen en er zijn altijd kinderen om mee te spelen. Bovendien zijn de kibboetshotels een ideale manier om met Israëlische gezinnen in aanraking te komen. 
Op dit moment telt Israël meer dan 250 kibboetshotels verspreid over heel het land. 
Vaak liggen deze hotels in de buurt van nationale parken en ander leuke mogelijkheden.

En een duik in het water van een meer of zwembad is nooit ver weg. Ook in restaurants kijkt men niet raar op als er kinderen aan tafel zitten. En wie voor zichzelf wil koken kan dat in zijn eigen huisje. 
In de supermarkten zijn vaak ook dingen die in Nederland ook te koop zijn. 
Er zijn meer dan 50 parken in Israël waarvan het grootste deel in Galilea. De parken zijn ideaal voor korte en lange wandeltochten, ook voor de kleine kinderen.
Ben je van plan meerdere parken te bezoeken, denk dan een aan de aanschaf van een Green Card.
Hiermee kun je gratis alle parken bezoeken nadat je er 4 keer in een park bent geweest, zijn de aanschaf kosten er al uit.
Ook Jeruzalem staat bol van de culturele bezienswaardigheden, die ook geschikt zijn voor een bezoekje met de hele familie. 
Het Israël museum, waar je een goed beeld krijgt van de geschiedenis van Israël, heeft zelfs een speciale kinderafdeling.
Kinderen kunnen tekenen, theater spelen, leren fotograferen en zelfs beeldhouwen. De stad Tel Aviv beschikt ook veel zandstranden, musea en cultuur. 

In het Eretz Israël museum worden landschappen van het heilige land nagebootst. 
Bij het kibboetshotel, ten noorden van Tel Aviv vind je een uitgebreid waterpark, met glijbanen, zwembaden en het grootste golfslagbad van Israël. 
De woestijn rondom de Dode Zee en de Negev-woestijn zijn zeer toegankelijk voor het hele gezin.
Er zijn vele wandelroutes, de variëren tussen een heel uur of een hele dag. 
De oase Ein Gedi bij de Dode Zee is een natuurreservaat met watervallen, bronnen, en baden. 
Tijdens je wandeling zie je wilde bergmarmotten en steenbokken. 
Bij het kibboetshotel Ein Gedi aan de oever van de Dode Zee, kun je jezelf insmeren met modder en dobberen op het zoute zeewater. 
Het zuiden van Israël staat bekend om zijn zonnige weer, het hele jaar door. 
Maar naast zon, zee en strand zijn er in dit stukje van Israël nog vele andere leuke activiteiten voor groot en klein. 
En het water van de Rode Zee is het hele jaar door heerlijk van temperatuur, zo’n 25 graden. 
Een droom van jong en oud is om te zwemmen met dolfijnen. 
Dit kan werkelijkheid worden bij het Dolphin reef in Eilat. 
Er zijn meerdere keren per dag trainingen met dolfijnen. 
De dolfijnen zijn vrij om bij het Dolphin reef te zwemmen, en zitten dus niet in gevangenschap. 
Ook is er een zandstrand en kunnen kinderen zwemmen in Rode Zee. Wie de onderwaterwereld van de rode zee wil zien kan terecht in het Coral World Underwater Observatory. 
Vanuit een glazen onderwaterkamer, die bijna 5 meter onder de zeespiegel ligt, kun je de kleurige vissen en koralen van de Golf van Eiliat bekijken. 
De yellow submarine neemt je 25 tot 60 onder water op safari. 
Bij het Scuba-duiken kan je zelf de onderwaterwereld bekijken.
Bij deze vorm van duiken blijven de zuurstofflessen aan boord.
Het Scuba-duiken is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar en natuurlijk ook voor volwassen 
Zo zie je dat Israël de kinderen met al deze dingen niet vergeet. 

13. Slot

Het maken van mijn werkstuk is eigenlijk heel gemakkelijk gegaan. 
Ik had het boekje met het oog op Israël waar ik veel informatie in kon vinden. 
Nu heb ik eigenlijk nog meer zin om er naar toe te gaan. 
In de krant kun je ook bijna iedere dag wel wat lezen over Israël. Verder heb ik veel foto’s kunnen vinden in het boekje 
Israël uitgeheven boven de volken en het blad Shaare Zedek. 

Bibliografie 

· het boek: met het oog op Israël . 
schrijver: G. Mesenas 
· cd-rom huygens complete encyclopedie 
Dice multimedia
· folders reisbureau
· artikelen terdege en gezinsgids 
· internet:
www.landenweb.nl 
www.kennisnet.nl 
www.google.nl 
· plaatjes uit allerlei folders en kranten 
· Israël uitgeheven boven de volken 
uitgegeven door: de JBGG
· Atlas van Jeruzalem
uitgegeven door: J.J. Groen en Zoon