Canada

1. Inleiding

Ik houd mijn werkstuk over Canada, omdat ik Canada een mooi land vind. Ik vind vooral de ongerepte natuur heel mooi. Wat mij nog meer leuk lijkt is het verschil in klimaat en het uitgestrekte landschap. In Canada leven ongeveer 28,8 miljoen mensen. Canada is een heel groot land. Dus er leven maar heel weinig mensen in dat land waar zoveel ruimte is. Canada zie je vaak op plaatjes, dan worden de Rocky Mountains of onder gesneeuwde stukken land op de foto gezet. Maar Canada is niet alleen sneeuw en ijs, Canada is nog veel meer. 

2. Korte geschiedenis

De eerste bewoners van Canada waren de Indianen of Inuiten. Deze mensen komen waarschijnlijk uit Azië. Ze zijn aan het einde van de ijstijd naar Canada getrokken. Daarna rond 1000 n. Chr. zijn de Vikingen hier ook nog geweest. Deze ontdekking werd niet verteld aan de mensen in Europa. De eerste Europeaan kwam rond de 15e eeuw in Canada. Deze man heette John Cabot. Deze man voer voor de Engelsen, hij was ingehuurd om een snelle route te vinden naar de rijke handelshavens in Azië. Hij voer en kwam een leeg stuk land tegen (Canada) wat hij claimde voor Engeland. Daarna werd er nog meer landen ontdekt door Engeland en andere landen. 
De landen kwamen er achter dat Canada veel visgronden bezat daarom voeren veel schepen naar Canada om vis te vangen. Deze vissers kregen contact met de bevolking en ze gingen onderhandelen. De Inuiten betaalden met bontvellen voor spullen uit Europa en de mensen uit Europa betaalden met sieraden. De bontvellen waren in Europa veel geld waard.

De winst in de bontvellen trok veel handelaren aan, de ruimte trok veel boeren aan en zo werd Canada langzaam aan bewoond. En zo kwamen er een paar nederzettingen in Canada. De eerste hier van is Nova Scotia, deze nederzetting was door de Fransen gesticht. Er kwamen in die buurt nog meer nederzettingen en dat gebied noemden ze Nieuw Frankrijk. In de buurt werden door de Engelsen nog meer nederzettingen gesticht. De Fransen en de Engelsen vochten erg vaak met elkaar om pelsen en grond. Er werd ook vaak gevochten tegen de oorspronkelijke bewoners van Canada die in opstand kwamen tegen het verlies van hun land. 

De koning van Frankrijk vond dat Nieuw Frankrijk een echte kolonie moest worden. Hij stuurde manschappen en ambtenaren naar Nieuw Frankrijk omdat Nieuw Frankrijk een provincie van Frankrijk moest worden. 

De twee groepen Engelse en Franse kolonisten vochten in vier oorlogen tegen elkaar. Frankrijk werd gedwongen om land af te staan omdat Frankrijk zelf troepen nodig had voor eigen oorlogen in Frankrijk. Toen die troepen weg waren vochten de Fransen een hopeloze strijd. Nadat Engeland al het land had, ging alles daar volgens de Engelse wetten. Na een tijd werd dat minder de Canadezen mochten een eigen taal spreken. De brief waarin dat werd gevraagd heet de “Quebec Act”. 

De bevolking neemt in de 19e eeuw snel toe. En met die bevolking wil Canada een eigen land worden. De kolonies willen een land worden en er wordt een soort groep gevormd die de “Dominion of Canada” heet. Deze groep krijgt zijn zin in 1982 wordt Canada een land.

Jaartal Belangrijke gebeurtenissen
1497 John Cabot ontdekt Canada 
1605 De eerste kolonie werd gesticht
1663 Nieuw Frankrijk werd officieel een provincie van Frankrijk
1713 Frankrijk werd gedwongen grond af te staan
1763 Nieuw Frankrijk werd van Engeland
1774 “Quebec Act” werd goed gekeurd
1867 De “Dominion of Canada” word gevormd
1982 De “Canada Act” werd gesloten en Canada is een eigen land.

Canada was in de 20e eeuw een belangrijk land. Canada is een van de medeoprichters van de VN en de NATO. In de jaren zestig kwam er in Canada een nieuwe vlag en een nieuw volkslied (O Canada). In 1982 werd de “Canada Act” gesloten en daarin staat dat Canada een eigen grondwet mag maken. Canada mag ook een eigen leger hebben. 

3. Staatsvorm

In Canada is Koningin Elizabeth het staatshoofd en zij wordt vertegenwoordigd door de Gouverneur Generaal. In elke provincie zit nog een vertegenwoordiger van de koningin: de Luitenant-Gouverneur. In 1982 werd de “Canada Act” getekend en Canada mocht een eigen grondwet maken. De regering is bijna net zo geregeld als in Engeland. De Senaat en het Lagerhuis zijn de eerste en tweede kamer. Deze zijn onder leiding van de minister-president. In de Senaat zitten 112 leden en in het Lagerhuis 295. Minstens een keer in de vijf jaar worden verkiezingen gehouden voor het Lagerhuis. 

Vrouwen kregen voor het eerst stemrecht in 1916. In 1921 was Anges McPhail het eerste vrouwelijke parlementslid. Ze vocht voor de rechten van de vrouw en ze vocht tegen de “British North American Act” waarin stond dat vrouwen geen ‘personen’ waren en daarom niet gekozen konden worden voor de Senaat. 
In 1988 waren er 40 vrouwen in het parlement van de 295. Een van hen heette Kim Campbell en zij werd in 1993 de eerste vrouwelijke premier van Canada. 

4. Ligging en Indeling

Canada grenst aan drie zeeën /oceanen: de Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan en de Noordelijke IJszee. Canada grenst aan Amerika en de meeste mensen van Canada leven tegen de grens van Amerika. Canada heeft 11 provincies en over sommige provincies wil ik iets vertellen. 

1. In Quebec spreken de mensen bijna allemaal Frans (ongeveer de 80% en de andere 20% spreekt Engels). Dit is soms lastig als je een Frans sprekende bewoner naar een plein vraagt dan kent hij alleen de Franse naam en als jij de Engels naam vraagt weet hij het niet. Op school krijgen de kinderen les in het Frans. Quebec is de grootste provincie van Canada. In Quebec zijn bijna geen land /veeteeltbedrijven hiervoor is de grond niet geschikt. In Quebec liggen de industrie gebieden maar in Ontario liggen er nog meer. De industrie gebieden liggen hier omdat het dicht bij de V.S is. 

2. In Ontario liggen de grote industrie gebieden, zo’n 52% van het landelijk totaal. Ontario ligt aan de Hudson baai. Dit is een hele grote baai deze is bijna net zo groot als Ontario zelf. De hoofdstad van Ontario is Toronto. Deze stad is erg mooi. 

3. British Columbia ligt aan de Stille Oceaan. British Columbia is het laatste stuk land dat ontdekt is. Dat komt omdat de Europeanen van de Atlantische oceaan kwamen. In British Columbia liggen fjorden dit zijn lange inhammen deze fjorden zijn erg mooi. 

5. Bevolking

Er zijn in Canada veel immigranten gaan wonen. De mensen die zijn gaan immigreren werden veel land en veel ruimte aangeboden. Nu zijn er nog steeds mensen die naar Canada gaan om het land en de ruimte. Niet alleen uit Nederland gaan mensen immigreren maar ook veel andere mensen doen dat. 
In Canada gaan niet alleen mensen wonen die land willen hebben er gaan ook mensen wonen die van de natuur houden. 

In Canada wonen ongeveer 28,8 miljoen mensen en 73% zijn van Engelse of Franse oorsprong. Die cijfers geven wel aan dat er veel mensen naar Canada vertrokken zijn. 

Hier een schema over de immigranten:

Geboorteland van Immigranten in procenten
Afrika 3,8 %
Azië 24,5 %
Caribisch gebied 5,3 %
Europa 37,9 %
Zuid en Midden Amerika 5 %
Verenigd Koninkrijk 16,5 %
Verenigde Staten 5,7 %
Overige 1,3 %

Canadezen houden van sport, kinderen leren al op jonge leeftijd schaatsen. In de winter worden er op lege plekken nog meer ijsbanen gemaakt dan die er al zijn. IJshockey werd in Canada voor het eerst in 1875 gespeeld in Montreal. De Canadezen zijn er trots op dat ze een eigen sport hebben uitgevonden. 
6. Natuur

Ik heb Canada gekozen als onderwerp omdat ik de natuur zo mooi vind, daarom hier het hoofdstuk Natuur. De meren en rivieren in Canada bestaan vooral uit zoet water (Canada heeft het meeste zoet water van de wereld). De mensen die over Canada vliegen zien bijna alleen maar water.

Als ze land zien, zien ze vooral bossen. De bossen in Canada beslaan bijna de helft van het land. De meeste dieren kunnen in deze vlakte ongestoord leven. Er zijn nog meer soorten land, de toendra’s bijv. In deze gebieden is het heel koud en ze liggen vooral in het noorden van Canada. Op deze toendra’s groeien geen bomen, daar is het te koud voor. Maar in de zomer groeien er wel soorten mos die erg mooi kunnen zijn.

Er zijn in Canada twee grote bergketens, de Rocky Mountains en de Appalachen. De ene ligt in het westen de Rocky Mountains en er ligt er een in het oosten de Appalachen. 
Tussen deze bergketens liggen de prairie’s, dit boomloos grasgebied strekt zich uit tot in de V.S. Deze vlaktes zijn heel vruchtbaar. Hierop vinden we dan ook 75% van de landbouw gebieden. In de prairie zitten ook veel olie en gasvoorraden, vooral in de provincie Alberta. 

Nu wil ik iets vertellen over de wilde dieren in Canada. Omdat een groot deel van Canada nog niet bewoond is kunnen er veel dieren wonen. De bekendste dieren in Canada zijn de eland, de beer, en de bever. Er zijn natuurlijk nog veel meer dieren.

De grizzlybeer komt daar veel voor en deze heeft de naam erg wreed te zijn. Deze beer kan wel 275 cm hoog worden en hij heeft een dikke vacht en een bult op zijn rug. Deze beer kan slecht zien maar hij kan heel erg goed ruiken. Deze beer kan wel 80 km per uur rennen. 

Op de ijsvlakte van Canada leeft de ijsbeer. Deze beer heeft een hele mooie vacht daarom word er flink op gejaagd. Een ander dier is de eland deze is erg terug getrokken maar in de tijd dat hij wil paren is hij erg agressief. De bever is het symbool van Canada met hun doorgeknaagde bomen en grote dammen. 

De jacht op dieren in Canada heeft heel veel jaren geduurd maar nu zijn er veel dieren beschermd.

7. Klimaat 

Canada heeft een heel koud klimaat. In Canada zijn veel verschillende klimaten. Zo is het op de prairies heel warm in de zomer. 
De gemiddelde temperatuur van Canada in januari is -18 graden Celsius. Van November tot April liggen de straten vol met sneeuw. In Montreal valt 40 miljoen kilo sneeuw per jaar. Daarom word er veel geld gereserveerd om de sneeuw van de straat te vegen.

Hier een tabel over het klimaat:

Klimaat in januari
British Columbia -18 tot –7
Alberta -18 tot –7
Saskatchewan -23 tot –13
Manitoba -29 tot –18
Ontario -27 tot –16
Quebec -26 tot -15 
Labrador -29 tot –18
Nova Scotia -18 tot -7
Yukon Territory -32 tot -21
Northwest Territories -40 tot -29
New Brunswick -18 tot -7

Klimaat in juli
British Columbia 4 tot 15
Alberta 15 of hoger
Saskatchewan 15 of hoger
Manitoba 15 of hoger
Ontario 11 tot 20
Quebec 11 tot 20
Labrador 4 tot 15
Nova Scotia 15 of hoger
Yukon Territory 4 tot 15
Northwest Territories 10 of lager
New Brunswick 15 of hoger
8. Middelen van bestaan

Canada is het op zes na grootste handelsland van de wereld. Canada is zo groot en machtig land geworden door zijn grondstoffen. Er is in Canada nog iets erg goeds, er wordt heel veel energie gehaald uit water. De waterkracht voorziet meer dan 60% van de totale energie. De rest komt van kolen en kernenergie. 

Hier een schema over de verschillende soorten werk.

Verschillende soorten werk Aantal werkende mensen
Landbouw, bosbouw, visserij en jacht 533.000
Mijnbouw en steengroeves 157.000
Elektriciteit, gas en water 1.788.000
Bouw 149.000
Handel en Horeca 2.917.000
Transport en communicatie 773.000
Financien, verzekeringen, onroerend goed en zakelijke diensten 1.439.000

Canada doet ook veel aan zware industrie. Er wordt ijzer en staal gemaakt voor de motorindustrie. Een andere belangrijke industrie is de papierindustrie. Deze papier en andere industrieën liggen vooral in Ontario en in Quebec.

De grote graan velden in Canada liggen in de prairie gebieden. De jaarlijkse tarwe opbrengst is 25 miljoen ton. Vroeger was het onmogelijk graan en andere gewassen te verbouwen op de prairie. Dat komt door de harde wind die daar waait. Deze wind woei de bovenste vruchtbare laag aarde weg. Nu zijn de mensen er in geslaagd om daar tegen iets te verzinnen.

9. Godsdienst

In Canada zijn de meeste mensen Rooms Katholiek. Maar door de immigranten zijn er ook nog veel andere godsdiensten. 

Hier een schema over de godsdienst.

Belangrijke godsdiensten
Rooms Katholiek 46,2 %
United Church of Canada 17,5 %
Anglicaanse kerk 11,8 %
De rest 24,5 %

Over de godsdienst is niet veel te vertellen. De godsdienst in Canada is niet zo erg belangrijk, de mensen die Rooms Katholiek zijn gaan niet elke dag naar de kerk. 

10. Informatiebronnen

Ik heb mijn informatie van:

“Moderne Industriële Wereld Canada” van James Vance Marschall.